โปรแกรมภาษาปาสคาล
 
 
 
 
ผมจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในโรงเรียน และสำหรับงานอื่น ๆ โดยเขียนบทความแนะนำโปรแกรมเหล่านี้ไว้ในวารสารหลายฉบับ ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์, Internet Magazine, 100 วัตต์ , Computer Today เป็นต้น ทุกโปรแกรมเขียนด้วยภาษา Pascal (ใช้ Turbo Pascal ของ บริษัทบอร์แลนด์) ตัวโปรแกรมทำงานในลักษณะกราฟิคบนระบบปฏิบัติการดอส สามารถแสดงผลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ ด้วยระบบภาษาไทยที่พัฒนาขึ้นเอง และรวมเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมแล้ว (สร้าง Font และสร้างระบบการแสดงผลภาษาไทยเอง) ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องอาศัยไดร์เวอร์ภาษาไทยใด ๆ โปรแกรมส่วนใหญ่เขียนขึ้นมานานกว่า 10 ปีแล้ว แต่บางโปรแกรมก็มีการปรับปรุงใหม่ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายใน เช่น อัตราภาษี อัตราเงินเดือน เป็นต้น
แม้ว่าในปัจจุบันนี้จะหันไปนิยมโปรแกรมบนวินโดว์กันแทบทั้งหมดแล้ว แต่คิดว่าโปรแกรมเหล่านี้น่าจะยังคงมีประโยชน์สำหรับสถานศึกษา และนักพัฒนาโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จะได้เห็นตัวอย่างและแนวคิดในการสร้างโปรแกรมด้านการศึกษา จึงได้นำโปรแกรมที่จัดทำไว้มาเผยแพร่ ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ตามอัธยาศัยครับ (ดูรายชื่อซอฟต์แวร์ คลิกที่นี่)

1 ธันวาคม 2548