โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 
 
 
 
ได้รับการร้องขอจากหัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง (ขออภัยที่เอ่ยนามโรงเรียน) เพื่อนครูที่สนิทกันมาก อยากให้ช่วยปรับปรุงโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราเงินเดือนที่ปรับใหม่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาปาสคาลในระบบปฏิบัติการดอส ต้นฉบับโปรแกรมผมเขียนมาประมาณ 10 ปี แล้ว แต่ได้พยายามปรับปรุงข้อมูลอัตราเงินเดือน และอัตราภาษีให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเฉพาะถ้ารัฐบาลปรับเงินเดือนใหม่ครั้งใด ก็จะมีงานหนักต้องพิมพ์บัญชีเงินเดือนใหม่ ลงไปทั้งหมด (ตั้งแต่ซี 1 ถึง ซี 11) แต่ก็มีกำลังใจในการปรับปรุงทุกครั้งเพราะได้รับการปรับเงินเดือนกับเขาด้วย : )
เดิมคิดว่าน่าจะไม่มีใครอยากใช้โปรแกรมนี้อีกแล้ว เพราะทางเขตพื้นที่เชียงใหม่เอง ก็รับเป็นภาระช่วยคำนวณให้ข้าราชการครูในสังกัดทั้งหมด โดยโรงเรียนไม่ต้องคิดไปให้อีก เลยไม่ได้ปรับปรุงในทันที แต่คนกันเองร้องขอมามีหรือจะแล้งน้ำใจ ได้ใช้เวลา 2 คืน ปรับปรุงโปรแกรมเสร็จและอัพโหลดลงเซิร์ฟเวอร์ไว้เรียบร้อยแล้วในวันนี้ ขอเชิญท่านที่สนใจดาวน์โหลดไปใช้งานได้ตามอัธยาศัย และถ้าพบว่ามีข้อผิดพลาดอย่างไร กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับ จะได้แก้ไขให้สมบูรณ์ต่อไป (ดาวน์โหลดโปรแกรม คลิกที่นี่)

22 ธันวาคม 2548