การเขียนคำภาษาไทยในคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
สวัสดีครับท่านผู้อ่าน วันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับการเขียนคำภาษาไทยในคอมพิวเตอร์ ท่านคงเคยสังเกตเห็นคำที่มีลักษณะดังนี้เช่น "ช่ือ" หรือ "พ้ืน" ในเอกสารต่าง ๆ หรือบางหน้าของเว็บเพจ จะเห็นว่ามีแถบสีดำปรากฏอยู่ในคำเหล่านั้น มันคืออะไรและจะแก้ไขอย่างไร
แท้จริงแล้วคำสองคำดังกล่าวคือคำว่า "ชื่อ" และ "พื้น" แต่มีการพิมพ์ไม่ถูกต้องตามลำดับในคอมพิวเตอร์ จึงทำให้เกิดแถบดำ    หลักการพิมพ์ผสมคำของภาษาไทยเราในคอมพิวเตอร์ก็คือ ต้องพิมพ์พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกด ไปตามลำดับ จะสลับลำดับของสระและวรรณยุกต์ไม่ได้ (โดยเฉพาะสระบน) ดังนั้นวิธีแก้ไขปัญหาข้างต้นก็คือ จะต้องลบคำเดิมออกก่อนแล้วพิมพ์ลงไปใหม่ ให้ถูกตามลำดับคือ "ชื่อ" ต้องพิมพ์ ช.ช้าง สระอือ ไม้เอก และ ตัว อ. หรือคำว่า "พื้น" ก็ต้องพิมพ์ พ.พาน สระอือ ไม้โท และ น.หนู หลักและวิธีการนี้แหละที่เรียกว่า "อักขระวิธี"
แม้ดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่อ่านเอกสารหรือเนื้อหาในเว็บเพจของเรา เกิดความรู้สึกว่าเราขาดความรอบคอบระมัดระวัง แล้วพาลคิดว่าเราเป็นคนที่มีลักษณะอย่างนั้นไป
อย่างไรก็ตามกฎเกณฑ์ใด ๆ มักมีข้อยกเว้นเสมอ(นึกแล้วเชียว) เพราะยังมีคำหนึ่งที่ไม่เป็นไปตามหลักการนี้ก็คือคำว่า "น้ำ" จะต้องพิมพ์ น.หนู ไม้โท และสระอำ จึงจะได้คำที่ถูกต้อง ทำไมจึงไม่พิมพ์ น.หนู สระอำ และไม้โท ? น่าคิดนะครับ

20 มกราคม 2549