ระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
สวัสดีครับท่านผู้อ่าน วันนี้ขอย้อนอดีตสักหน่อย เราจะคุยกันถึงลักษณะของการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในสมัยเริ่มต้นใช้งานคอมพิวเตอร์ เราใช้ระบบปฏิบัติการดอส (DOS) ซึ่งออกแบบมาให้เราทำงานครั้งละงานและทีละคน (Single task - Single user) ดังนั้นถ้ามีใครใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นอยู่ คนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์ใช้ และถ้ากำลังใช้งานโปรแกรมหนึ่งอยู่(เช่นพิมพ์เอกสาร) ก็ต้องใช้จนเสร็จก่อน แล้วจึงจะใช้โปรแกรมอื่น(เช่นตารางทำงาน)ได้ ต่อมาเมื่อมีระบบปฏิบัติการวินโดว์และดอสเริ่มล้าสมัย เราก็เริ่มสะดวกสบายมากขึ้น เพราะถึงแม้ว่าจะใช้ทีละคนแต่ก็สามารถทำงานได้หลายงานไปพร้อม ๆ กัน (Multi task - Single user) เช่นกำลังสั่งให้พิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์ ก็สามารถเปิดโปรแกรมตารางทำงานมาคิดคำนวณไปได้พร้อม ๆ กัน
โลกหมุนไปเรื่อย ๆ ขณะนี้เราอยู่ในยุคที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง สามารถทำงานได้หลายงาน และใช้ได้ทีละหลาย ๆ คน พร้อมกัน (Multi task - Multi user) เช่นคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่อง Server ทั้งที่ใช้ระบบปฏิบัติการ UNIX หรือ Windows Server รุ่นต่าง ๆ จะสามารถให้บริการผู้ใช้ได้หลายคนและแต่ละคนก็สามารถใช้งานต่าง ๆ บนเครื่องนี้ได้พร้อม ๆ กัน ทำให้มีความสะดวกสบายในการทำงานมากยิ่งขึ้นไปอีก (โชคดีจัง)
ข้อที่น่าคิดก็คือ การทำงานของท่านในวันนี้ มีลักษณะคล้ายกับระบบปฏิบัติการใด DOS, Windows หรือ UNIX

27 มกราคม 2549