การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
สวัสดีครับท่านผู้อ่าน วันนี้เราจะคุยกัน เรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานใดงานหนึ่ง ผู้ที่เคยเขียนโปรแกรมใช้งานคงจะต้องพบกับความยากลำบากในขั้นตอนต่าง ๆ ทุกขั้น เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบ จนถึงขั้นนำไปใช้งานจริง ซึ่งแม้ผ่านขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า โปรแกรมก็ยังมีข้อผิดพลาดบกพร่องอยู่อีก ทำให้ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขและเปลี่ยนแปลงไม่รู้จักจบสิ้น จนบางครั้งอาจเกิดความท้อใจเมื่อถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงจากผู้ใช้
การพบกับปัญหาและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าหาคำตอบ ผู้ที่ลงมือทำเองย่อมเกิดทักษะ ความรู้ และความชำนาญ และพิสูจน์ได้ถึงความจริงที่ว่าไม่มีปัญหาใดที่แก้ไขไม่ได้ ขอให้มีความตั้งใจแน่วแน่ พยายามและอดทนอย่างสม่ำเสมอ ก็จะพบหนทางแก้ปัญหานั้นได้เสมอ ดังเช่น "หมอหญิงจังกึม" ในภาพยนตร์ "แดจังกึม" ที่โด่งดังนั่นเอง
"หมอหญิงจังกึม" ไม่เคยย่อท้อต่อความยากลำบากในความพยายามหาวิธีการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับมวลมนุษย์ ไม่เคยหยุดนิ่งและยอมแพ้ต่อกำแพงขวางกั้นต่าง ๆ ทั้งจารีตประเพณีโบราณ หรือการที่เป็นเพศหญิง พยายามค้นคว้า ทดลอง แม้ต้องเอาร่างกายเข้าเสี่ยงต่อการติดโรคภัย เป็นลักษณะที่น่าชื่นชมยกย่องเป็นอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กล่าวถึงในเบื้องต้น

24 กุมภาพันธ์ 2549