สื่อบันทึกข้อมูล
 
 
 
 
สวัสดีครับท่านผู้อ่าน วันนี้เราจะคุยกันเรื่องสื่อบันทึกข้อมูล ในยุคแรกที่มีการนำไมโครคอมพิวเตอร์ Apple II มาใช้ในโรงเรียน สื่อบันทึกข้อมูลในขณะนั้นคือแผ่นดิสเก็ตต์ ที่มีขนาด 5.25 นิ้ว เป็นชนิดความหนาแน่นธรรมดาและอ่านได้หน้าเดียว (เรียกว่าชนิด Single side - single density) มีความจุเพียง 128 KB แต่มีราคาแพงมากถึงแผ่นละ 180 บาท (ยี่ห้อ Dysan ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา) แผ่นดิสก์ขนาดนี้ได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นชนิดที่อ่านได้ 2 หน้า และมีความหนาแน่นเป็น 2 เท่า (Double side - double density) และทำให้มีความจุได้ถึง 1.2 MB ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชนิด 3.5 นิ้ว ที่มีขนาดเล็กและบรรจุอยู่ในซองที่แข็งแรงกว่า ทำความจุได้ถึง 1.44 MB ราคาในขณะนี้ประมาณแผ่นละ 10 บาท ในปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่บ้างแต่ก็น้อยลงตามลำดับ
การพัฒนาสื่อบันทึกข้อมูลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการติดตั้งเครื่อง CD-ROM เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้แผ่น CD มาเป็นสื่อบันทึกข้อมูล ทำให้มีความจุเพิ่มขึ้นมากมายจนถึง 700 MB ในราคาที่ถูกจนน่าใจหาย (ประมาณแผ่นละ 5 บาท เท่านั้น !!!) เครื่อง CD-RW ก็มีราคาประมาณพันกว่าบาท ถ้าเรานำมาติดตั้งแทน CD-ROM ธรรมดา ก็จะสามารถใช้งานแทนเครื่องอ่าน-เขียนแผ่นดิสก์ได้ จะทำให้สะดวกต่อการเรียนการสอนและการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง (เร็วกว่า จุมากกว่า ทนทานกว่า)
นอกจากนี้ยังมีการผลิตแผ่น DVD ที่มีความจุได้ถึง 4.7 GB และแผ่น DVD ชนิดความจุสองเท่า (Double layer) ที่มีความจุ 9.4 GB ก็เริ่มออกวางจำหน่ายแล้ว ทำให้ได้ข้อคิดสำหรับวันนี้ว่า สื่อเปลี่ยนแปลงเร็วจริง ๆ เราต้องตามให้ทันสื่อนะครับ

3 มีนาคม 2549