เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ "แฮง"
 
 
 
 
สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ท่านเคยมีประสบการณ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดอาการค้างไปเฉยๆ ขณะกำลังพิมพ์งาน แต่ยังไม่ได้ทำการบันทึกไหมครับ ถ้าเคยก็คงรู้สึกได้ดีถึงความหงุดหงิดและเสียดายผลงานที่กำลังจัดทำอยู่ ยิ่งเป็นงานเขียนที่มาจากความคิดริเริ่มของเราเอง ก็ยิ่งจะเสียใจมากขึ้นไปอีก
การที่เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดการค้างไปเฉย ๆ เรียกกันว่า "เครื่องแฮง" ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราใช้เครื่องไประยะเวลาหนึ่ง การทำงานของหน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU-Central Processing Unit) จะร้อนจัด จนระบายความร้อนไม่ทัน เกิดการติดขัดในการรับส่งข้อมูลไปยังหน่วยความจำ ทำให้ไม่สามารถส่งผลลัพธ์ออกมาที่จอภาพได้ รวมทั้งหยุดการทำงานของแป้นพิมพ์และเมาส์ นอกจากนี้อาการ"เครื่องแฮง" ถ้าเกิดขึ้นบ่อย ๆ ยังอาจเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ด้วย วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอาจทำได้โดยกดแป้น Ctrl+Alt+Del พร้อมกัน แต่ไม่รับประกันว่าจะได้งานที่พิมพ์ลงไปกลับคืนมาหรือไม่ แล้วถ้ามีเวลาก็หมั่นอัพเดทโปรแกรมป้องกันไวรัส และสแกนหาไวรัสด้วยนะครับ
ทางที่ดีในขณะพิมพ์งาน ควรทำการบันทึกเป็นระยะ ๆ ไว้ก่อน เพราะแม้เกิดอาการ "เครื่องแฮง" ก็ยังมีงานที่ได้เก็บบันทึกไว้ในฮาร์ดดิสก์ส่วนหนึ่งแล้ว ไม่ต้องเสียไปทั้งหมด อะไร ๆ ก็เกิดขึ้นได้ การตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทย่อมปลอดภัยเสมอ

24 มีนาคม 2549