เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 
 
 
 
สวัสดีครับท่านผู้อ่าน วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต นับตั้งแต่เราได้สร้างเครือข่ายนี้สำเร็จเมื่อปี พ.ศ.2512 และพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 37 ปีแล้ว ในวันนี้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมโยงประเทศ เมือง โรงเรียน และบ้าน ทั้งโลกนี้ไว้ด้วยกันได้ ในโรงเรียนเองมีการเพิ่มความเร็วจาก 64 Kbps ในยุคเริ่มต้นจนถึง 2 Mbps ในปัจจุบัน การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่บ้านผ่านโมเด็ม ตอนเริ่มต้นได้ความเร็วเพียง 9,600 Bps ปัจจุบันโมเด็มธรรมดาที่เชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ ได้ความเร็วถึง 64 Kbps และมีการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง(128, 256, 512 Kbps จนถึง 2 Mbps)มาใช้ตามบ้าน ทำให้ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลเข้ามาถึงผู้รับตลอดเวลา จนถึงห้องนอน ได้ภายในพริบตา !!! ช่างน่ามหัศจรรย์จริง ๆ
แต่อะไร ๆ ในโลกนี้ก็ล้วนมี 2 ด้าน อินเทอร์เน็ตมีคุณอนันต์แต่ก็แฝงไว้ด้วยโทษมหันต์ เราได้ยินข่าวเยาวชนถูกล่อลวงโดยเริ่มจากการสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แล้วนัดหมายไปพบกัน จนในที่สุดก็เกิดเรื่องเศร้า อยู่บ่อยครั้ง รวมทั้งนักเรียนหมกมุ่นเล่นเกมออนไลน์ทั้งวันจนไม่เป็นอันเรียน เป็นที่หนักอกหนักใจของครูและผู้ปกครองเป็นอันมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น คงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องกำชับตักเตือนนักเรียนรวมทั้งบุตรหลานของเรา ให้เห็นโทษภัยของอินเทอร์เน็ต และฉลาดที่จะเลือกใช้อินเทอร์เน็ตในด้านที่เป็นประโยชน์เท่านั้น

22 พฤษภาคม 2549