เพลง "การเดินทางของใจที่เที่ยงแท้"
 
 
 
 
สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเปิดระบบเสียงอยู่ คงจะได้ยินเสียงเพลงบรรเลงแสนไพเราะ เพลงนี้ชื่อ "การเดินทางของใจที่เที่ยงแท้" ประพันธ์และบรรเลงโดยคุณจำรัส เศวตาภรณ์ อยู่ในอัลบัมชื่อ "นิพพาน" เป็นผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2545 แต่กลับได้รับความนิยมอย่างมากในเวลานี้ เพราะสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ได้นำมาเป็นเพลงประกอบการถ่ายทอดพระราชพิธี ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโบกพระหัตถ์ให้กับพสกนิกรของพระองค์ ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2549 ทำให้เกิดความซาบซึ้งกินใจเพิ่มขึ้นมาก จนผู้คนส่วนใหญ่อดกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ เพลงนี้จึงกลายเป็นเพลงประวัติศาสตร์ไปแล้ว
วันนี้เป็นวันจันทร์ ผมรู้สึกกระตือรือร้นเป็นพิเศษที่จะได้เริ่มต้นปฏิบัติงานประจำอีก และไม่ลืมที่จะสวมเสื้อสีเหลืองตราสัญญลักษณ์ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อีกวันหนึ่ง ด้วยความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาชนชาวไทย ที่ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์พระผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย คงจะเช่นเดียวกันกับท่านผู้อ่านส่วนใหญ่ เป็นความเต็มใจที่จะปฏิบัติเช่นนี้ทุกวันจันทร์ โดยไม่ต้องมีใครมาบอกให้ทำ

26 มิถุนายน 2549