วันแม่แห่งชาติ 2549
 
 
 
 
สวัสดีครับท่านผู้อ่าน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2549 ผมมีโอกาสเข้าร่วมพิธี ประทานรางวัลในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2549 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์เป็นประธานพิธีเปิดงานและประทานโล่ห์แม่ดีเด่นจำนวน 218 คน และลูกกตัญญู จำนวน 51 คน เจ้าของงานคือสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ที่จัดงานนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทุกปี
ช่างเป็นภาพที่น่าประทับใจที่ได้เห็นแม่ดีเด่น ที่มาพร้อมกับลูก ๆ หลาน ๆ จำนวนมาก ทุกคนมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสและเต็มไปด้วยความสุข หลายครอบครัวมากันตั้งแต่เช้า ก่อนเวลาที่เจ้าหน้าที่จะเปิดรับลงทะเบียนเสียอีก แม่หลายคนต้องนั่งรถเข็นมา เพราะชราภาพมากแล้ว แต่ใบหน้าแสดงความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะมารับรางวัลแห่งเกียรติยศนี้ แฝงไว้ด้วยความเอาจริงเอาจัง มุมานะ และอดทน ในการเลี้ยงดูลูก ๆ ให้เติบโตเป็นคนดีของสังคม ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ หลายคนเป็นแม่ผู้เสียสละ ที่ลูกต้องเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติ สมควรได้รับการยกย่องและให้กำลังใจในงานนี้เช่นเดียวกัน (รายชื่อแม่ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2549)
แม่รักลูกทุกคน มากเสมอกัน ทุกวัน ตั้งแต่เราเกิดจนถึงวันนี้ เสียสละให้เราทุกอย่างโดยไม่หวังการทดแทนบุญคุณ เรามาตั้งปณิธานเป็นลูกที่ดีของแม่ทุกวันกันเถอะ โดยการปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทั้งเรื่องการเรียน การงานและครอบครัว และคิดถึงแม่เสมอทั้งยามสุข ยามทุกข์ และยามที่แม่ต้องจากเราไปชั่วนิรันดร

15 สิงหาคม 2549