เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 
 
 
 
สวัสดีครับท่านผู้อ่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสไปชมสวนสัตว์กลางคืนของเชียงใหม่ หรือที่เรียกกันว่าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อีกครั้งหนึ่ง พบว่าครั้งนี้มีความสมบูรณ์มากกว่าตอนที่เปิดให้เข้าชมใหม่ ๆ ค่อนข้างมาก ด้วยค่าผ่านประตู ผู้ใหญ่ 250 บาท และเด็ก 125 บาท สามารถเข้าชมกิจกรรมได้ถึง 4 อย่าง ได้แก่เดินชมสัตว์ไปตามสะพานที่ทอดยาวอยู่รอบบึงน้ำ (Swan lake) เรียกกิจกรรมนี้ว่า Jaguar Trial ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ซึ่งควรใช้เวลาก่อนพลบค่ำ จะมองเห็นสัตว์ชนิดต่าง ๆ ได้ชัดเจน (ชมบรรยากาศ คลิกที่นี่ ) เสร็จกิจกรรมนี้แล้วก็ควรหาเวลาไปรับประทานอาหารเย็นก่อน (มีศูนย์อาหารอยู่ด้วย) เพื่อรอเวลาชมน้ำพุดนตรีรอบแรกเวลา 19.30 น.
น้ำพุดนตรีจัดแสดงในบริเวณบึงน้ำ มีน้ำพุกระโดดโลดเต้น พร้อมแสงสีสวยงาม ประกอบกับเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีท่วงทำนองไพเราะมีชีวิตชีวา และภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่ฉายบนม่านน้ำ ใช้เวลาแสดงประมาณ 20 นาที ช่างสวยงามน่าประทับใจจริง ๆ
กิจกรรมต่อจากนั้นก็เป็นการนั่งรถชมสัตว์กลางคืน แยกเป็น 2 ขบวน ขบวนแรกชื่อ Savanna Safari เพื่อเข้าไปชมสัตว์กินพืชน่ารัก ๆ ที่ส่วนใหญ่มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกา และอีกขบวนหนึ่งชื่อ Predator Prowl เป็นดินแดนของสัตว์กินเนื้อดุร้าย ตัวใหญ่แข็งแรง มองเห็นอำนาจและพลังที่แฝงอยู่ในตัวมัน มีผู้บรรยาย(เรียกว่า "วิทยากร") ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์แต่ละชนิด อย่างน่าสนใจและเป็นกันเองดีมาก แต่ละขบวนใช้เวลาประมาณ 30 นาที
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดทำได้ยิ่งใหญ่ สวยงาม และมีกิจกรรมหลากหลาย คุ้มค่ากับเงินและเวลาที่เสียไป เป็นความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่และคนไทยทุกคน

22 สิงหาคม 2549