เครื่องพิมพ์ดีด : อดีตไม่หวนคืน
 
 
 
 
สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ผมเห็นเอกสารติดไว้ที่บอร์ดข้างกระดานดำในห้องพิมพ์ดีด หน้าปกเขียนว่า "เครื่องพิมพ์ดีด : อดีตไม่หวนคืน" บรรยายถึงสภาพปัจจุบันที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะงานด้านจัดทำเอกสาร เพราะสามารถทำได้ครบวงจรตั้งแต่เตรียมเอกสารจนจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ทั้งยังสามารถแทรกภาพประกอบ จัดทำหน้าปก ได้อย่างสะดวก ง่าย และสวยงาม ทำให้หมดความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องพิมพ์ดีดอีกต่อไป น่าเห็นใจจริง ๆ
ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเหมือนคลื่นลูกใหม่ ที่ถาโถมไล่คลื่นลูกเก่าออกไป ลูกแล้วลูกเล่า สรรพสิ่งต่าง ๆ จึงมีอายุการใช้งานจำกัดในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น หาได้ถาวรตลอดไปชั่วนิรันดร์อย่างที่เราอยากให้เป็น สำหรับในโรงเรียนเราควรทำอย่างไรกันดีกับ 1) เครื่องพิมพ์ดีด 2) ห้องพิมพ์ดีด และ 3) ครูสอนพิมพ์ดีด
เรื่องห้องพิมพ์ดีดแก้ไขง่ายที่สุด เมื่อนำเครื่องพิมพ์ดีดออกไปก็สามารถใช้ประโยชน์เป็นห้องเรียนได้ทันที สำหรับเครื่องพิมพ์ดีดก็ยังคงใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไปได้อีกระยะหนึ่งเพราะการที่นักเรียนสามารถพิมพ์สัมผัสเพราะเคยเรียนพิมพ์ดีดมาก่อน จะทำให้การพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสำหรับครูสอนพิมพ์ดีดก็คงต้องปรับตัว มาสอนการใช้โปรแกรมพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไปนัก และสามารถจัดการได้ง่ายเพราะครูพิมพ์ดีดและครูคอมพิวเตอร์ ต่างก็อยู่ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เช่นเดียวกัน

5 กันยายน 2549