การลบไวรัสในแผ่นซีดีรอม
 
 
 
 
สวัสดีครับท่านผู้อ่าน สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน เพราะสัปดาห์หน้าจะเป็นเวลาของการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 แล้วครับ ภาคเรียนนี้ผมให้นักเรียนที่สอนอยู่ ฝึกหัดทำเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป แล้วก็ส่งงานมาให้ครูในแผ่นดิสก์หรือ CD-ROM ทำให้พบปัญหา 2 อย่างคือ (1)บางไฟล์ในแผ่นดิสก์เสียทำให้ไม่สามารถ Copy ลงในฮาร์ดดิสก์ได้ และ (2)มีไวรัสในแผ่นดิสก์หรือแผ่น CD-ROM ที่ส่งมา เพราะโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีอยู่ในเครื่องตรวจพบ ผมต้องแก้ปัญหาดังนี้ครับ
(1)ปัญหาบางไฟล์ในดิสก์เสีย ทำให้หยุดกระบวนการ Copy กลางคัน ถ้ามีเวลาอาจข้ามไฟล์ที่เสียไป ให้ทำการ Copy เฉพาะไฟล์ที่ดี แต่ถ้าไม่มีเวลาก็ต้องคืนให้นักเรียนไปแก้ไขและนำมาส่งใหม่ (2)ปัญหามีไวรัสในแผ่นดิสก์ ก็เจ้าตัวร้ายที่ชอบสร้างไฟล์นามสกุล .exe ขนาด 80 k นั่นเอง แผ่นที่ติดไวรัสอาจมีไฟล์ประเภทนี้มากกว่า 10 ไฟล์ แต่โปรแกรมกำจัดไวรัสในเครื่อง(ที่อัพเดทเป็นปัจจุบันแล้ว)สามารถลบไฟล์ไวรัสเหล่านี้ไปได้ และ(3)กรณีที่มีไวรัสติดมาในแผ่น CD-ROM (เป็นแผ่น CD-R ไม่ใช่ CD-RW) จะไม่สามารถลบไฟล์ไวรัสได้โดยตรง
ผมพบว่าโปรแกรม Nero 7.0 ที่ใช้ในการ Write แผ่น CD สามารถช่วยได้ ทำดังนี้ครับ ก่อนอื่นต้องปิดการทำงานโปรแกรมป้องกันไวรัสก่อน หลังจากนั้นจึงใส่แผ่น CD-R ที่ติดไวรัส ใน drive CD-RW, เปิดโปรแกรม Nero ขึ้นมา, เลือกรายการ ทำ CD ข้อมูล, เครื่องก็จะอ่านข้อมูลในแผ่น CD แล้วแสดงโฟลเดอร์หรือไฟล์ทั้งหมดที่มีอยู่ออกมา, ทีนี้ก็ใช้วิธีการตรวจสอบทีละโฟลเดอร์ ทีละไฟล์, เมื่อพบไฟล์ใดที่นามสกุล .exe ก็ให้คลิกเลือกแล้วคลิกที่ปุ่ม Delete ทำเช่นนี้จนครบทุกไฟล์, แล้วจึงคลิกที่ปุ่ม Next หลังจากนั้นก็ Burn ตามปกติ, พอ Complete ก็เป็นอันเสร็จ ในแผ่น CD ไม่มีไฟล์ไวรัสติดอยู่แล้ว

21 กันยายน 2549