จุดอ่อนของการใช้เทคนิค ตัด-แปะ (Cut-Paste)
 
 
 
 
สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ผมได้ฟังคำปรารภจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยว่า รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นักศึกษาเขียนรายงานไม่ค่อยจะเป็น เพียงให้เขียนอธิบายสิ่งที่ตนทำมากับมือก็ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างถูกต้องชัดเจน โรงเรียนสอนนักเรียนให้ทำรายงานกันมาอย่างไรกันนะ ?
ผมจึงกลับมาสังเกตนักเรียนทำรายงานกัน พบว่ามักจะใช้วิธีค้นหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต ได้เรื่องที่ต้องการแล้วก็ตัด(Cut) บันทึกเก็บไว้ หลังจากนั้นก็นำเรื่องต่าง ๆ ที่ได้มาจากหลายแหล่ง (บางทีก็แหล่งเดียว) มาแปะ (Paste) ลงไปในโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร เปลี่ยนขนาดและรูปแบบตัวอักษรอีกนิดหน่อย ก็สั่งพิมพ์แล้วจัดทำเป็นรูปเล่มอย่างสวยงาม เสร็จส่งครูได้แล้ว บางคนไม่ได้เรียบเรียงให้เป็นสำนวนของตน หรือตามความเข้าใจของตนเองเลย ครั้นทำเช่นนี้บ่อยครั้ง ก็จะขาดทักษะและความสามารถในการเขียนไป
เราคงจะต้องชี้แนะให้นักเรียนในระดับมัธยมของเรา ได้เห็นและเข้าใจถึงจุดอ่อนของการใช้เทคนิค ตัด-แปะ (Cut-Paste) ว่าถ้าใช้พร่ำเพรื่ออย่างขาดความรับผิดชอบ จะทำให้เสียนิสัยและกลายเป็นคนมักง่าย คิดอะไรไม่เป็น ทำอะไรไม่เป็น โดยเฉพาะความสามารถในการเขียน กลายเป็นภาระหนักเมื่อต้องไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ที่ต้องใช้สติปัญญา ความสามารถ การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ และการเขียน มากกว่าระดับมัธยมมาก และเมื่อถึงตอนนั้นก็คงไม่มีใครมาสอนให้เขียนรายงานกันอีกแล้ว

3 ตุลาคม 2549