งานมหกรรมพืชสวนโลก 1
 
 
 
 
สวัสดีครับท่านผู้อ่าน เริ่มแล้วครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป งานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 และจะมีต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2550 รวมเวลา 92 วัน บนพื้นที่ 470 ไร่ มีประเทศต่าง ๆ ร่วมจัดงาน 33 ประเทศ โดยใช้ต้นไม้ทั้งสิ้นประมาณ 2.5 ล้านต้น เป็นงานระดับโลกที่จัดอย่างสมบูรณ์แบบระดับ A1 งานนี้จะหมุนเวียนกันจัดในระหว่างประเทศสมาชิกทุก 2 ปี สำหรับปีนี้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพ จัดได้อย่างสวยงามมาก มีพืชพันธุ์ไม้หาดูยากจากทั่วโลก มาร่วมจัดแสดง พร้อมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับการจัดสวน และการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ นับเป็นโอกาสดีสำหรับคนไทยทุกคน ที่จะได้มีโอกาสชื่นชมความสวยสดงดงามของสวน ดอกไม้ และต้นไม้นานาพันธุ์ โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างประเทศ ขอย้ำว่าท่านที่ชอบต้นไม้หรือดอกไม้พลาดไม่ได้ครับ
หน่วยงานทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความร่วมมือในการจัดงานนี้เป็นอย่างดียิ่ง เช่น เทศบาลนครเชียงใหม่จัดตกแต่งพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล ให้เข้ากับบรรยากาศของงานนี้ โดยใช้ไม้ดอกประดับตามริมถนนทุกสาย มากถึง 1 ล้านต้น และทำความสะอาดถนนทุกสาย ทาสีขอบทางใหม่ ดูสะอาด สวยงาม ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ก็จัดอำนวยความสะดวกเรื่องการจัดรถยนต์ เดินทางเข้าไปชมงาน โดยมีรถบัสออกทุก 10 นาที บริการฟรี ณ สถานที่กำหนด 3 แห่งคือ สนามกีฬา 700 ปี, ศูนย์ราชการฯ, และ สถานีรถไฟ นอกจากนั้นทุกศูนย์การค้าจะมีรถสี่ล้อแดง จำนวน 30 คัน ให้บริการพาไปยังสถานที่จัดงาน เสียค่ารถประมาณ 20-30 บาท/เที่ยว (รถส่วนตัวไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณงานครับ) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ใช้คลื่น 98.00 Mhz จัดเป็นสถานีราชพฤกษ์ 2549 โดยเฉพาะ ออกอากาศแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ และตอบคำถามให้นักท่องเที่ยว ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. (ติดต่อสถานี โทร. 053-821198) ดูตุ๊กตา Mascot งานราชพฤกษ์ 2549 คลิกที่นี่
และในวันเปิดงานคือวันนี้ 1 พฤศจิกายน 2549 ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองปิดโรงเรียน 1 วัน เพื่อลดความคับคั่งของการจราจร พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านแล้วครับ

1 พฤศจิกายน 2549