งานมหกรรมพืชสวนโลก 2
 
 
 
 
สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ผมไปชมมาแล้วครับงานราชพฤกษ์ 2549 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง เนื่องจากตรงกับวันลอยกระทง ทางผู้จัดงานจึงจัดกิจกรรมพิเศษ ให้ผู้เข้าชมงานสามารถลอยกระทงในงานได้ด้วย และเลื่อนปิดงานไปจนถึงเวลา 24.00 น. (ตามปกติคือ 20.00 น. ) ปรากฏว่ามีผู้คนเข้าไปชมงานในวันนั้นค่อนข้างหนาแน่น (ประมาณ 50,000 คน) ผมซื้อบัตรชนิดชมได้ตลอดงาน (92 วัน) ไว้ล่วงหน้า จึงไม่ต้องไปเข้าคิวเป็นแถวยาวเพื่อซื้อบัตรที่หน้างาน เมื่อถึงที่จอดรถสาธารณะในบริเวณงาน จะมีเจ้าหน้าที่คอยแจกคู่มือชมงานให้ 1 ฉบับ ภายในมีแผนที่และรายละเอียดต่าง ๆ ครบครัน ใช้เป็นคู่มือสำหรับการเข้าชมงานนี้ได้เป็นอย่างดี พอไปถึงประตูทางเข้า เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจชื่อในบัตรเข้าชมงาน(ต้องเขียนไว้ล่วงหน้าด้วยตนเอง)กับบัตรประจำตัวของเรา ถ้าตรงกันก็จะอนุญาตให้ผ่านเข้าไปได้ ซึ่งใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
เนื่องจากพื้นที่จัดงานกว้างขวางมากถึง 470 ไร่ การเดินชมงานเพียงครั้งเดียวคงไม่ทั่วถึง ผมจึงเลือกไปชมในส่วนที่อยากชมก่อน คือส่วนที่แสดงนิทรรศการและการประกวดกล้วยไม้ (Orchid Pavilion) ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยและสมาคม/ชมรมกล้วยไม้ต่างๆ รวมถึงหน่ายงานราชการ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการและประกวดกล้วยไม้ บนพื้นที่ 4 ไร่ ภายใต้แนวคิด “Orchids of the World” เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดแสดงนิทรรศการและการประกวดกล้วยไม้ที่ยิ่งใหญ่ และมีระยะเวลาการจัดงานที่ยาวนานที่สุดถึง 92 วัน มีกล้วยไม้จากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองหรือพันธุ์ลูกผสม รวมทั้งกล้วยไม้แปลก ใหม่ และหายาก มาจัดแสดงถึง 10,000 พันธุ์ รวมกว่า 50,000 ต้น มีการประกวดสวนหย่อมกล้วยไม้เลียนแบบธรรมชาติและสวนแบบสร้างสรรค์ นำกล้วยไม้มาใช้ประโยชน์ ตกแต่งเป็นสวนหย่อมที่สวยงาม ตามจินตนาการที่แตกต่างกันออกไป และการประกวดกล้วยไม้กระถาง กล้วยไม้ตัดดอกประเภทต่างๆ ดูแล้วสวยงามมาก ผมมีภาพมาฝากด้วยครับ คลิกที่นี่

8 พฤศจิกายน 2549