งานมหกรรมพืชสวนโลก 3
 
 
 
 
สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ขอต่อเรื่องงานราชพฤกษ์ 2549 อีกครั้งครับ จุดเด่นที่สุดของงานก็คือ "หอคำหลวง" (Royal Pavilion) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพื้นที่จัดงาน เมื่อผ่านประตูทางเข้า จะมีทางเดินตรงไปทางทิศเหนือก็จะพบกับหอคำหลวง ตั้งตระหง่านอย่างสวยงาม โดยมีวัดพระธาตุดอยคำซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาเป็นฉากหลัง
หอคำหลวง ตั้งอยู่บนเนินดิน เนื้อที่ประมาณ 3,000 ตารางเมตร บริเวณถนนทางเข้าตกแต่งด้วยซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 30 ซุ้ม แต่ละซุ้มมีกรอบภาพพระบรมฉายาลักษณ์สี่ด้านติดกัน นำเสนอพระราชกรณียกิจและพระบรมราโชวาท ขนาบด้วยต้นราชพฤกษ์ตลอดสองข้างทาง ส่วนตัวอาคารเป็นเรือนไม้ครึ่งตึก 2 ชั้น ที่มีความสง่า สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนาอย่างแท้จริง
หอคำหลวง ใช้ในการจัดแสดงพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ชั้นบนของหอคำหลวง ที่ผนังทั้ง 3 ด้าน ตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังภาพวาด พระราชกรณียกิจในการเยี่ยมราษฏร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งจัดแสดงภาพพระราชจริยวัตร ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงพระเยาว์ และจัดทำปฏิมากรรมพร้อมฐานที่ควรค่าแก่การเคารพบูชา เป็นสัญลักษณ์ของต้นไม้แห่งทศพิธราชธรรม สวยงามประทับใจมากครับ
บริเวณชั้นล่างของหอคำหลวง แสดงนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย “นิทรรศการ 6 ทศวรรษ กษัตริย์นักพัฒนา” ที่ฉายภาพพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และภาพประกอบภาพเหตุการณ์ขณะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมตราสัญลักษณ์การฉลองสิริราชครบ 60 ปี โดยจัดแบ่งพื้นที่ภายในห้องนิทรรศการหลัก ออกเป็น 9 โซน ล้วนน่าสนใจยิ่ง
ผมมีภาพหอคำหลวงมาฝากเช่นเคย คลิกที่นี่

15 พฤศจิกายน 2549