สวัสดีปีใหม่ 2550
 
 
 
 
สวัสดีปีใหม่ครับ วันเวลาดูเหมือนจะผ่านไปรวดเร็วจริง ๆ ปี พ.ศ.2549 ผ่านไปแล้ว และปี 2550 เข้ามาแทนที่ เวลายังคงทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเที่ยงตรง ซื่อสัตย์ และเสมอภาคสำหรับทุกคน เพราะเราก็จะมีอายุเพิ่มขึ้น 1 ปี เท่ากัน ไม่มีใครหลีกพ้น เวลากลืนทุกสรรพสิ่งไว้อยู่เบื้องหลัง เวลาที่ผ่านไปทำให้เด็ก ๆ กำลังจะเข้าสู่สถานะ ส.ส. (สดสวย) และผู้ใหญ่ก็จะเปลี่ยนฐานะเป็น ส.ว. (สูงวัย) ธรรมชาติก็เป็นเช่นนี้นี่เอง ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ถึงแม้เวลาจะเที่ยงตรง แต่บางคนอาจรู้สึกว่าเร็ว บางคนก็รู้สึกว่าช้า เวลาในช่วงของความสุข ความสมหวัง ในลาภ ยศ สรรเสริญ ล้วนผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่เวลาในช่วงที่มีความทุกข์ ความผิดหวัง กลับตรงกันข้าม เพราะดูเหมือนจะผ่านไปอย่างเชื่องช้าเสียเหลือเกิน ดังนั้นการใช้เวลาเป็นเครื่องเยียวยาจิตใจ เพื่อให้ฟื้นจากความทุกข์ จึงรู้สึกว่านานแสนนาน คงต้องใช้ความอดทนกันมากหน่อย
แต่เมื่อใจเราสงบและมาไตร่ตรองดูก็พบว่า ไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่เวลาเดินช้าหรือเดินเร็ว ใจของเราต่างหากที่รู้สึกไปเองว่าเวลาเดินไม่เท่ากัน ผู้คนที่คิดได้เช่นนี้จึงไม่เคยท้อถอยกับอายุที่เพิ่มขึ้น เพราะคิดได้ว่าอายุก็เป็นเพียงตัวเลข จึงพร้อมที่จะปฏิบัติภาระกิจที่รับผิดชอบอยู่ อย่างเต็มกำลังและความสามารถเสมอ ไม่ว่าปีที่แล้ว ปีนี้ หรือปีต่อ ๆ ไป ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันปีใหม่ครับ

3 มกราคม 2550