สำนวนมาตรฐานเพื่อฝึกใช้แป้นพิมพ์
 
 
 
 
สวัสดีครับ วันนี้เราจะคุยกันถึงการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ เฉพาะแป้นพิมพ์ที่แสดงเป็นตัวอักขระบนจอภาพได้ ตัวอักขระประกอบด้วยตัวอักษร, ตัวเลข และเครื่องหมายต่าง ๆ สำหรับตัวอักษรยังแบ่งเป็นพยัญชนะ, สระ และวรรณยุกต์อีก ลองสังเกตการใช้งานแป้นพิมพ์ในชีวิตประจำวัน เราแทบจะไม่มีโอกาสกดแป้นพิมพ์ครบทุกตัวอักษรเลย วันนี้ผมมีประโยคและข้อความ ที่ทำให้เราสามารถใช้แป้นพิมพ์ได้ครบทุกตัวอักษร ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย มาฝากครับ
ประโยคหรือข้อความที่ใช้ฝึกแป้นพิมพ์ให้ครบทุกตัวอักษร เรียกว่า "สำนวนมาตรฐาน" สำหรับในภาษาอังกฤษมีตัวอักษรเพียง 26 ตัว ประกอบด้วยพยัญชนะ 21 ตัว และ สระอีก 5 ตัว ใช้เพียงประโยคเดียวเท่านั้นคือ
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
แต่สำหรับภาษาไทย มีตัวพยัญชนะที่ใช้งานจริงถึง 42 ตัว แล้วยังมีสระอีก 32 ตัว วรรณยุกต์อีก 4 ตัว เครื่องหมายการันต์อีก 1 ตัว จึงไม่สามารถสร้างประโยคเดียวให้ครบทุกตัวได้ สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ได้จัดประกวดเพื่อหาสำนวนมาตรฐานภาษาไทย เมื่อ ปี พ.ศ.2530 ได้สำนวนที่ชนะเลิศเป็นของนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นบทกลอนแปด ดังนี้
เป็นมนุษย์ สุดประเสริฐ เลิศคุณค่า ยังดีกว่า ฝูงสัตว์ เดรัจฉาน
จงฝ่าฟัน พัฒนา วิชาการ อย่าล้างผลาญ ฤาเข่นฆ่า บีฑาใคร
ไม่ถือโทษ โกรธแช่งซัด ฮึดฮัดด่า หัดอภัย เหมือนกีฬา อัชฌาศัย
ปฏิบัติ ประพฤติกฎ กำหนดใจ พูดจาให้ จ๊ะ ๆ จ๋า น่าฟังเอย.
ลองพิมพ์กลอนบทนี้บทเดียว ได้มีโอกาสใช้งานแป้นพิมพ์ภาษาไทย ทั้งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ครบทุกตัวเลย เยี่ยมมากจริง ๆ

24 มกราคม 2550