อากาศเปลี่ยน
 
 
 
 
สวัสดีครับ ช่วงนี้อากาศที่เชียงใหม่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก กล่าวคือในช่วงเช้าอากาศจะค่อนข้างเย็น อุณหภูมิตอนเข้าแถวเคารพธงชาติ ประมาณ 18 องศาเซลเซียส ครูและนักเรียนหลายคนยังสวมเสื้อกันหนาวลงไปเข้าแถวด้วย พอถึงตอนสาย อุณหภูมิเพิ่มเป็น 26 องศา ตกถึงช่วงบ่าย อุณหภูมิขึ้นไปถึง 35 องศาแล้ว ค่อนข้างร้อนมากครับ ถึงตอนนั้นเสื้อกันหนาวก็กลายเป็นภาระไป (นักเรียนบางคนใช้วิธีมัดไว้รอบเอว)
การที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายในวันเดียวกัน อาจจะทำให้ร่างกายของเราปรับตัวไม่ทัน ผู้ที่ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยโดยง่าย เพราะถ้าคิดว่าอากาศเย็นชั่วครู่เดียว เดี๋ยวตอนบ่ายอากาศก็ร้อนแล้ว ทำให้ไม่ได้สวมเสื้อกันหนาวในตอนเช้า ร่างกายก็อาจจะทนความเย็นไม่ได้ กว่าจะถึงช่วงที่อุณหภูมิกำลังสบาย ก็เป็นไข้ไปเสียก่อน ดังนั้นก็ยังคงต้องดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนอยู่ตลอดเวลานะครับ
การที่อากาศทางภาคเหนือในช่วงที่ผ่านมา มีความหนาวเย็นต่อเนื่องเป็นเวลานาน ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วจนถึงปลายเดือนมกราคมปีนี้ ส่งผลให้ไม้ผลหลายชนิดได้แก่ มะม่วง ลิ้นจี่ และลำใย ออกดอกมากมายในช่วงนี้ โดยเฉพาะดอกมะม่วง ไปทางไหนที่มีต้นมะม่วงจะเห็นออกดอกเต็มต้น ไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่ ส่งกลิ่นหอมไปทั่ว และเช่นเดียวกับลิ้นจี่และลำใย ชาวสวนเชื่อกันว่าปีนี้ผลผลิตของมะม่วง ลิ้นจี่ และลำใยทางภาคเหนือ จะมีมากกว่าในปีก่อน ๆ
การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเป็นเรื่องปกติธรรมดา ต้นไม้ฉลาดที่เลือกเอาการเปลี่ยนแปลงนั้นมาเป็นประโยชน์ ในการผลิดอกออกผลของตน เราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ คงต้องปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย แล้วเราก็จะมีความสุขได้เสมอแม้อากาศจะเปลี่ยนเช่นในช่วงนี้

21 กุมภาพันธ์ 2550