การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่
 
 
 
 
สวัสดีครับ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (24 มิถุนายน 2550) เทศบาลนครเชียงใหม่จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากการยุบสภา มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 8 คน คือ 1. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ 2. ร.อ.(หญิง) ดร. เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ 3. นายพรชัย จิตรนวเสถียร 4. นายพลโชค เจริญราษฎร์ 5. นายอุดม สุวิทย์ศักดานนท์ 6. นายทัศภูมิ โสภาวรรณ์ 7. นางเยาวเรศ กาญจนกูล และ 8. นายเทอดไชย วงศ์ลือเกียรติ ผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไรคงจะทราบจากสื่อต่าง ๆ แล้ว ผมมีข้อสังเกตมาคุยกันในวันนี้ครับ
เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมากถึง 8 คน แต่ละคนได้ใช้กลยุทธ์ในการหาเสียงแบบต่าง ๆ เช่น การออกปราศัยหาเสียงตามชุมนุมชนต่าง ๆ โดยเฉพาะที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้มีผู้สมัครจำนวน 3 ราย ขออนุญาตไปปราศัยกับนักเรียนขณะเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า ทำให้นักเรียนได้รู้จักผู้สมัคร ทราบถึงนโยบาย แนวคิดในการปรับปรุงพัฒนาบ้านเมืองในเขตเทศบาล เพื่อนำไปบอกผู้ปกครองที่มีสิทธิเลือกตั้งต่อไป มีผู้สมัครบางรายใช้กลยุทธ์ให้ทีมงานใส่หน้ากากที่พิมพ์เป็นใบหน้าของตน ชูป้ายหมายเลขที่สมัคร ไปยืนอยู่ตามสี่แยกต่าง ๆ มีการใช้ผ้าขาวหลายพับ เขียนหมายเลขผู้สมัครติดไว้บริเวณคูเมืองโดยรอบ (ยาวประมาณ 6.7 กม.) มีการติดป้ายทบทวนการบวกเลข 2+3=5 แล้วให้เลือกหมายเลขที่เป็นผลลัพธ์ เป็นต้น ทำให้ดูมีบรรยากาศของประชาธิปไตย อบอวลไปทั่วเขตเทศบาล
ที่ดูคึกคักมากที่สุดก็คือป้ายโฆษณาหาเสียงที่ติดอยู่รอบ ๆ คูเมืองทั้ง 4 ด้าน มีป้ายคัทเอาท์ขนาดใหญ่ของผู้สมัครติดอยู่เป็นระยะ ๆ จัดทำอย่างประณีต สวยงาม ชวนมอง และส่วนใหญ่ใช้วิธีพิมพ์ลงบนวัสดุที่ทนแดดทนฝนได้ดี จึงได้ภาพของผู้สมัครที่คมชัด สมจริง พร้อมภาพพื้นหลัง (Background) สวยงามมาก เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ของการพิมพ์ ผมมีตัวอย่างที่ไปเดินถ่ายมาให้ชมด้วยครับ (คลิกที่นี่)
เมื่อนับคะแนนเสียงเสร็จ ก็ต้องมีผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดและคะแนนรองลงมาเป็นธรรมดา คนที่ได้คะแนนสูงสุดก็จะได้รับตำแหน่งตามกติกา ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ในการเลือกตั้งไม่ควรถือว่าใครเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ เพราะทุกคนต่างก็อาสามาช่วยพัฒนาบ้านเมืองกันทั้งนั้น แล้วในที่สุดก็จะถึงวาระที่มีการเลือกตั้งในอีก 4 ปีข้างหน้า ทุกคนจะมีโอกาสกลับมาขออาสาแก้ตัวอีกครั้งหนึ่ง ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ

27 มิถุนายน 2550