เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน
 
 
 
 
สวัสดีครับ ช่วงนี้ท่านคงจะได้เคยชมหรือฟังเพลงประวัติศาสตร์ ที่เริ่มเผยแพร่ทางสื่อมวลชน ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ กันบ้างแล้ว    ใช่แล้วครับ วันนี้ผมกำลังจะพูดถึงบทเพลงชื่อ "พ่อแห่งแผ่นดิน"
คณะอนุกรรมการจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   ได้เป็นผู้ดำเนินการจัดทำเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน" ขึ้น โดยในครั้งนี้ได้เชิญบรมครูเพลงจำนวน 4 ท่าน เป็นผู้ประพันธ์คำร้อง ได้แก่ ครูชาลี อินทรวิจิตร ครูอาจินต์ ปัญจพรรค์ ครูสุนทรียา ณ เวียงกาญจน์  และ ครูสุรพล โทณะวณิก และอีก 4 ท่านเป็นผู้ประพันธ์ทำนองได้แก่ เรืออากาศตรี ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ครูวิรัช อยู่ถาวร ครูพิมพ์ปฎิพาณ พึ่งธรรมจิตต์ และครูจิรวุฒิ
กาญจนะผลิน
ครูเพลงทั้ง 8 ท่าน ได้ช่วยกันประพันธ์เนื้อร้องและทำนองเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน" ได้อย่างมีความหมายลึกซึ้ง กินใจ ด้วยท่วงทำนองที่ไพเราะ เข้มแข็ง มีชีวิตชีวา ทำให้มองเห็นภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อพสกนิกรของพระองค์ ตลอดพระชนมายุ อย่างแจ่มชัด กว่าครั้งใด ๆ ที่มีการจัดทำบทเพลงถวาย แฝงไว้ด้วยความจงรักภักดี ที่ทวยราษฎร์มีต่อพระองค์ไม่เสื่อมคลาย นอกจากนี้คณะผู้จัดทำยังได้เชิญเหล่านักร้อง ทั้งที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นศิลปินแห่งชาติ หลายรุ่น หลายสมัย จนถึงนักร้องยอดนิยมในปัจจุบัน จำนวนมากถึง 80 คน เป็นผู้ขับร้องบทเพลงนี้ และเพื่อให้ทุกคนได้ทราบ ผมขอนำชื่อของนักร้องประวัติศาสตร์ทั้ง 80 คน มาบันทึกไว้ ณ ที่นี่ ครับ
นับเป็นโชคดีของพวกเรา ที่มีโอกาสได้ร่วมขับร้องเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน" ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทุกคนต่างถือเป็น"พ่อแห่งแผ่นดิน" ไปพร้อมกันทั้งประเทศ และสำหรับท่านที่ต้องการจะดูเนื้อร้องและฟังเพลงนี้ไปด้วย  สามารถ คลิกได้ที่นี่ (อาจต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลดเพลงสักครู่หนึ่ง)

4 กรกฎาคม 2550