วันแม่แห่งชาติ 2550
 
 
 
 
สวัสดีครับ วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม นี้ คนไทยทุกคนจะมีโอกาสได้ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมงานที่ระลึกวันแม่แห่งชาติ ที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง และคำขวัญวันแม่แห่งชาติพระราชทาน ประจำปีนี้ คือ "ข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณ  คือตำนานความอุดมสมบูรณ์สิน  ฝากลูกไทยร่วมหวงแหนรักแผ่นดิน  ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย"
สภาสังคมสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น "แม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกกตัญญูฯ ประจำปี พ.ศ.2550" แล้ว สำหรับแม่ดีเด่นแห่งชาติมีจำนวนทั้งสิ้น 211 คน ได้แก่แม่ส่วนกลาง 108 คน แม่ส่วนภูมิภาค 103 คน แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 1.แม่ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 2.แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 3.แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร 4.แม่ผู้เป็นเกษตรกร และ 5.แม่ผู้เสียสละทั้ง 4 เหล่าทัพ และลูกกตัญญูอีก 78 คน ซึ่งทั้งหมดจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระหัตถ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ ซึ่งเสด็จแทนพระองค์ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2550 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร เสร็จพิธีแล้วจะพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่แม่ดีเด่นและญาติผู้ติดตาม มีวงดนตรีของวงดุริยางค์ทหารเรือบรรเลงให้ฟังด้วย เป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจสำหรับทุกคน ผมขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติ และลูกตัญญู ทุก ๆ ท่าน ที่ได้รับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้ด้วยครับ
แม่ทุกคนล้วนเป็น"แม่ดีเด่น"ของลูก ๆ เสมอ เพราะแม่เริ่มรู้สึกผูกพันตั้งแต่ลูกเริ่มปฏิสนธิในครรภ์ ต้องระมัดระวังตัวขณะที่ลูกอยู่ในท้องแม่ยาวนานถึงสิบเดือน ต้องทนเจ็บปวดเมื่อลูกคลอด มีภาระเลี้ยงดูลูกอย่างทะนุถนอม ด้วยความเสียสละ อดทน ให้กับลูก ตั้งแต่วัยเยาว์ วัยเรียน จวบจนลูกมีครอบครัว และยังเป็นห่วงลูกเสมอตราบใดที่แม่ยังมีลมหายใจอยู่ ด้วยความรัก ห่วงใย เอื้ออาทร ต่อลูกอย่างไม่มีเสื่อมคลาย เป็นความรักบริสุทธิ์ที่แม่มีให้กับลูกทุก ๆ คน ทุก ๆ วันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่ลูกเกิดมาจนถึงวันนี้
ในฐานะที่เป็นลูกและมีแม่เพียงคนเดียว เราควรหาโอกาสตอบแทนพระคุณท่านทุกวิธีที่จะทำได้ ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ตั้งแต่ในวัยเรียนก็ขยันตั้งใจเรียน เป็นเด็กดี ช่วยท่านทำงานบ้านหรือธุรกิจของท่านเท่าที่จะทำได้ เมื่อมีงานทำมีรายได้เป็นของตนเองก็ซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่ท่านชอบไปฝากท่านบ้าง เมื่อมีครอบครัวไปอยู่ห่างไกล ก็หาโอกาสกลับไปเยี่ยมเยียนท่านเสมอ ๆ อย่างน้อยโทรศัพท์ไปพูดคุยบ่อย ๆ ก็ยังดี หรือเมื่อท่านอยู่ในวัยชราก็รับท่านมาอุปการะเลี้ยงดู รีบทำเถอะนะครับ มีเวลาไม่มากแล้วสำหรับการทำความดีที่ยิ่งใหญ่นี้

6 สิงหาคม 2550