เชิญชวนไปลงประชามติ
 
 
 
 
สวัสดีครับ วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคมนี้ พวกเราชาวไทยทุกคนที่มีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป จะมีโอกาสได้ไปลงประชามติรับหรือไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กันแล้ว วันนี้ผมจึงมาขอเชิญชวนด้วยคนครับ
สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเป็นลำดับแรกก็คือ การรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่เกี่ยวกับการจะมีหรือไม่มีการเลือกตั้งในตอนปลายปีที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เพราะไม่ว่าผลการลงประชามติจะเป็นอย่างไร การเลือกตั้งก็จะต้องมีตามกำหนดอย่างแน่นอน เพียงแต่ว่าถ้าผลออกมาเสียงส่วนใหญ่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นแม่บทในการเลือกตั้งและบริหารประเทศ แต่ถ้าเสียงส่วนใหญ่ไม่รับก็จะเป็นหน้าที่ของประธาน คมช. ที่จะต้องนำรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2540 (หรือฉบับอื่นก่อนหน้านี้) มาแก้ไขบางส่วนแล้วประกาศใช้ภายใน 30 วัน เพื่อให้ทันการเลือกตั้งในปลายปีต่อไป
ลำดับต่อมา การที่จะลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2550 เราก็คงจะต้อง มีความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก่อน ซึ่งน่าจะมีหลายวิธี เช่น การอ่านฉบับเต็มความยาวทั้งหมด 194 หน้า ประกอบด้วยเนื้อหารัฐธรรมนูญทั้งสิ้น 309 มาตรา ให้จบก่อน และคิดไตร่ตรองด้วยเหตุด้วยผล ยิ่งถ้ามีโอกาสได้เปรียบเทียบความแตกต่างในด้านต่าง ๆ กับรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.2540 ด้วย ก็จะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะรับหรือไม่รับง่ายขึ้น
สภาร่างรัฐธรรมนูญเองก็ได้พยายามเผยแพร่สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญออกมาในสื่อหลายๆอย่าง ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มากยิ่งขึ้น ผมมีแผ่นพับสรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาให้อ่านกันด้วยครับ (คลิกที่นี่)
อย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. เรามีนัดกันที่คูหาเลือกตั้งใกล้บ้าน เพื่อไปลงประชามติเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ถึงแม้การลงประชามติครั้งนี้เป็นเพียง"สิทธิ" ไม่ใช่"หน้าที่" แต่อนาคตของชาติอยู่ในมือของพวกเราแล้ว จะนอนหลับทับสิทธิได้อย่างไรเล่า

14 สิงหาคม 2550