การสมัครขอใช้บริการ Google Apps
 
 
 
 
สวัสดีครับ วันนี้ขอเล่าเรื่อง Google Apps ต่อนะครับ (สำหรับท่านที่ยังไม่ได้อ่านตอนที่แล้ว กรุณาคลิกที่นี่) โดยจะเริ่มตั้งแต่การสมัครขอใช้บริการ และการยืนยันว่าเราเป็นสถานศึกษาจริง เนื่องจากหน่วยงานที่เป็นสถานศึกษา ทาง Google จะให้ใช้บริการฟรี
ผู้ที่จะดำเนินการขอใช้บริการ Google Apps ควรเป็นผู้ดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับระบบโดเมนเนม(Domain name) ของสถานศึกษานั้น และมีสิทธิเข้าไปแก้ไขข้อมูลในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้ มิฉะนั้นจะไม่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบจาก Google ว่าเราเป็นเจ้าของโดเมนเนมนั้นจริง และที่สำคัญต้องมี E-mail ของ G-mail ก่อน (ถ้ายังไม่มีก็ต้องสมัครก่อน คลิกที่นี่ครับ)
เริ่มต้นสมัครใช้บริการ Google Apps ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Google ที่นี่คือ www.google.com/a/cpanel/education/new จะมีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่ โดเมนเนม และ จำนวนผู้ใช้งานที่ต้องการ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารระบบ (Administrator) เป็นต้น สำหรับโดเมนเนมที่ Google Apps ถือว่าเป็นสถานศึกษาโดยอัตโนมัติ(ในสหรัฐอเมริกา)ก็คือ .edu แต่สำหรับในประเทศไทย ซึ่งสถานศึกษามีโดเมนเนม .ac.th ทาง Google จะถือว่าสมัครใช้บริการแบบมาตรฐาน(Standard Edition ซึ่งให้ใช้งานฟรี 30 วัน) จนกว่าจะตรวจสอบได้ว่าเป็นสถานศึกษาจริง จึงจะให้ใช้ฟรีตลอดไป (เปลี่ยนเป็น Education Edition)
ขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างบัญชี(Account) สำหรับผู้บริหารระบบ ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับ Google Apps ของสถานศึกษานั้น เมื่อสร้างบัญชีนี้เสร็จจะเข้าสู่หน้าสารบัญของ Google Apps ซึ่งเรียกว่า Dashboard ซึ่งการใช้งานหน้านี้เป็นครั้งแรกจะต้องทำการยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของโดเมนเนมนี้จริง ขั้นตอนนี้เรียกว่า Verify domain ownership โดยเลือกทำได้ 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 สร้างไฟล์ HTML ตามรูปแบบที่กำหนด แล้วอัพโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google และ วิธีที่ 2 เปลี่ยนแปลงระเบียนค่า CNAME (Change CNAME record) ซึ่งต้องกระทำที่เครื่อง Name Server ของเรา
เมื่อได้ทำการยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนเนมแล้ว Google จะใช้เวลาประมาณ 48 ชั่วโมงในการตรวจสอบ ถ้าตรวจสอบแล้วผ่าน ข้อความที่แจ้งว่าให้ยืนยันโดเมนเนม (Verify domain ownership) จะหายไป และสถานศึกษาของเราจะสามารถใช้บริการ Google Apps ได้แล้ว (อ่านรายละเอียดพร้อมภาพประกอบ เรื่องที่เล่ามาในครั้งนี้ทั้งหมด คลิกที่นี่)
ครั้งต่อไปจะเล่าเรื่องการสร้าง E-mail ให้กับคณะครูและนักเรียนทั้งโรงเรียนครับ

4 กันยายน 2550