แด่ครูที่เกษียณอายุราชการ
 
 
 
 
สวัสดีครับ เดือนกันยายนของทุกปีเป็นเดือนที่รอคอยสำหรับข้าราชการหลาย ๆ คน ที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เพราะทางราชการจะให้พ้นจากหน้าที่การงานประจำ เรียกว่าเกษียณอายุราชการ โดยถือเอาวันที่ 30 กันยายน เป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่นั้น วันนี้ผมขออนุญาตแสดงความรู้สึกต่อเพื่อนครูผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการในปีนี้นะครับ
ปีนี้โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีข้าราชการครูที่ครบเกษียณอายุราชการมากถึง 12 คน และอีก 3-4 ปีต่อ ๆ ไป ก็จะมากอย่างนี้อีก มีผู้ลองรวบรวมข้อมูลแล้วพบว่าใน 5 ปีนี้จะมีครูยุพราชฯ เกษียณอายุถึง 85 คน นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ สำหรับโรงเรียนที่มีประวัติมายาวนานเช่นนี้ ซึ่งน่าจะคล้าย ๆ กันสำหรับโรงเรียนใหญ่ ๆ ทั่วประเทศ ครูบางคนบรรจุครั้งแรกที่นี่และไม่เคยย้ายไปที่ใดเลย มีเวลารับราชการยาวนานถึง 38 ปี ผมขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูทุกท่านที่ครบเกษียณอายุราชการ ท่านได้ทำหน้าที่สร้างอนาคตของชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจ สร้างลูกศิษย์ให้เติบใหญ่เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้มากมาย
การเกษียณอายุเป็นวิถีทางสำหรับข้าราชการทุกคน เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ทางราชการก็จะให้พ้นจากราชการ หน้าที่ประจำ เพื่อให้ได้มีโอกาสพักผ่อนช่วงยาวเสียที หลังจากที่ได้ตรากตรำทำงานรับใช้ชาติบ้านเมืองมาเป็นเวลาค่อนข้างนาน ถึงแม้บางคนยังรู้สึกสนุกกับงานอยู่ก็ตาม สังเกตเพื่อนครูที่เกษียณอายุปีนี้ หลายคนรักษาสุขภาพร่างกายดีมาก แทบไม่น่าเชื่อเลยว่าอายุจะครบ 60 ปี แล้ว เพราะยังดูหนุ่ม-สาวอยู่มาก หน้าตาท่าทางไม่ได้แสดงว่ามีความร่วงโรยใด ๆ เลย
ในช่วงที่รับราชการ ข้าราชการครูมีโอกาสดีที่ได้หยุดพักผ่อนในช่วงปิดภาคเรียนโดยไม่ต้องลา แต่ละครั้งนานพอกับความต้องการ ได้ไปเยี่ยมญาติ ท่องเที่ยว หรือทำกิจกรรมที่อยากทำ ฯลฯ และเมื่อเปิดภาคเรียนก็พร้อมที่จะรับภาระงานหนักอีกครั้ง แต่การเกษียณอายุแตกต่างจากการหยุดในครั้งที่ผ่านมา เพราะครั้งนี้ไม่มีวันเปิดภาคเรียนอีกแล้ว ไม่มีกำหนดที่จะให้ไปทำงานอีก เป็นวันหยุดที่ยาวนานมาก จนบางคนอาจจะเกิดความเบื่อหน่าย อยากจะไปท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยกระฉับกระเฉง แข็งแรง เหมือนแต่ก่อนแล้ว
ชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนี้ เมื่อเริ่มรับราชการใหม่ ๆ มีแรง มีเวลา แต่ไม่ค่อยมีเงิน พอรับราชการไปได้สัก 20 ปี ตอนนี้มีแรง มีเงินแล้ว แต่ไม่ค่อยมีเวลา (งานยุ่งมาก) ครั้นถึงช่วงเกษียณอายุ ตอนนี้มีทั้งเงินและเวลา แต่กลับไม่ค่อยมีแรงแล้ว (สำหรับบางคน) ครั้นจะไปท่องเที่ยว พักผ่อน ไกล ๆ ก็อาจจะเป็นภาระกับลูกหลาน จึงควรเลือกทำกิจกรรมให้เหมาะกับช่วงเวลาของชีวิตนะครับ

19 กันยายน 2550