โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย 2550
 
 
 
 
สวัสดีครับ ผมขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ(ครู)ทุกท่าน ที่ได้รับเงินเดือนอัตราใหม่(ปรับขึ้น 4% และขึ้นเงินเดือนตามปกติอีก 0.5-1 ขั้น) ตั้งแต่สิ้นเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป หวังว่าจะทำให้มีกำลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นนะครับ และในช่วงปิดเทอมผมมีเวลาว่างจึงได้ทำการปรับปรุงโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราเงินเดือนที่ปรับใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และพร้อมแจกให้ท่านผู้อ่านเหมือนเช่นเคย สนใจคลิกที่นี่
ในการปรับปรุงโปรแกรมครั้งนี้ทำให้ได้ข้อสังเกตเรื่องอัตราเงินเดือนหลายอย่างด้วยกัน คือ [1]อัตราเงินเดือนของข้าราชการโดยทั่วไปจะมี 11 ระดับ เหมือนเดิม แต่ละระดับมีจำนวนขั้นไม่เท่ากัน น้อยที่สุดคือระดับ 11 มีจำนวน 10 ขั้น (แบ่งเป็น 19 ขั้นย่อย) มากที่สุดคือระดับ 8 มี 24 ขั้น (แบ่งเป็น 47 ขั้นย่อย) [2]ขั้นเงินเดือนในแต่ระดับ จะมีอยู่ขั้นหนึ่งซึ่งเงินเดือนเท่ากันกับระดับที่สูงขึ้น เช่นระดับ 5 จะมีขั้นเงินเดือน 12,530 บาท เท่ากับขั้นแรกของระดับ 6 หรือ ในระดับ 6 จะมีขั้นเงินเดือน 15,410 บาท ซึ่งเท่ากับขั้นแรกของระดับ 7 เป็นต้น แต่ขั้นวิ่งต่อจากนั้นจะไม่เท่ากัน โดยระดับที่สูงกว่าจะมีขั้นวิ่งที่มีมูลค่ามากกว่า นั่นคือข้าราชการระดับ 6 อัตราเงินเดือน 15,410 บาท ได้เพิ่มอีกครึ่งขั้นจะเป็น 15,780 บาท แต่ข้าราชการระดับ 7 อัตราเงินเดือน 15,410 บาทเท่ากัน ได้เพิ่มอีกครึ่งขั้น กลายเป็น 15,840 บาท สรุปว่ายิ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่า จะได้รับการขึ้นเงินเดือนมากกว่า
สำหรับข้าราชการครู มีบัญชีเงินเดือนต่างออกไป แต่ก็ยังอาศัยฐานเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน กล่าวคือ อัตราเงินเดือนของครูผู้ช่วยจะประมาณระดับ 3 ของข้าราชการพลเรือน , ครู คศ.1 จะเท่ากับระดับ 6 , ครู คศ.2 จะเท่ากับระดับ 7 , ครู คศ.3 จะเท่ากับระดับ 8 และครู คศ.4 จะเท่ากับระดับ 9 โดยที่ขั้นวิ่งของแต่ละระดับ จะเหมือนกับอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ทุกขั้น และเนื่องจากระดับ 8 มีขั้นเงินเดือนมากที่สุด ดังนั้นข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือรับเงินเดือนในอัตรา คศ.3 จะได้รับประโยชน์สูงสุด เพราะยังมีเวลารับราชการอีกหลายปีกว่าเงินเดือนจะเต็มขั้น นอกจากนี้ขั้นวิ่งในระดับ 8 ก็มากกว่าในระดับ 7 ด้วย ผมจึงอยากให้เพื่อน ๆ ข้าราชการครู ทำผลงานให้ได้วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษกันทุกคน มีคนบอกว่ามันยากตอนเริ่มต้นเท่านั้น ถ้าเริ่มต้นได้แล้วความสำเร็จจะต้องตามมาอย่างแน่นอน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ

25 ตุลาคม 2550