การป้องกันและรักษา"ความเป็นส่วนตัว"
 
 
 
 
สวัสดีครับ ประโยชน์และความสะดวกสบายในการใช้งานไอทีนั้น บางทีก็มีสิ่งที่เข้ามารบกวน "ความเป็นส่วนตัว" ของเราได้โดยง่าย ทั้งนี้ก็เพราะความก้าวหน้าของเทคโลยีสารสนเทศ ทำให้เราเปิดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ไว้หลายช่องทาง และการกระทำดังกล่าวนี้เองเป็นสาเหตุที่ถูกผู้อื่นรบกวน ผมจะชี้ให้เห็นดังนี้ครับ
เรื่องแรก คือการใช้บริการรับ-ส่งจดหมายอิเล็คทรอนิกส์หรืออีเมล์ ซึ่งมีประโยชน์มากในการสื่อสารข้อมูลกับผู้คนได้ทั่วโลก สามารถส่งข้อความและสื่อผสมอื่น ๆ ไปได้พร้อมกัน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทำให้เราสามารถติดต่อกับเพื่อน ผู้ร่วมงาน ลูกค้า หรือญาติ ได้อย่างสะดวกสบาย โดยไม่ต้องกังวลว่าในขณะที่ส่งจดหมายไปนั้น ผู้รับจะอยู่ที่บ้านหรือสำนักงานในขณะนั้นหรือไม่ เพราะจดหมายจะเข้าไปอยู่ในตู้รับจดหมายของผู้รับปลายทาง และผู้รับสามารถจะเปิดอ่านได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก (ที่มีอินเทอร์เน็ต) ในปัจจุบันอีเมล์ของค่ายใหญ่ ๆ เช่น Hotmail, Yahoo หรือ Gmail ต่างก็ให้บริการอีเมล์ฟรี ที่มีเนื้อที่สำหรับเก็บจดหมายและไฟล์ประกอบตั้งแต่ 2 GB ขึ้นไปทั้งนั้น (Hotmail ให้เนื้อที่ถึง 5 GB !!!)
แต่การใช้อีเมล์ทำให้เกิดช่องทางที่มีผู้รบกวน "ความเป็นส่วนตัว" ของเราได้ ดังจะเห็นว่าในตู้จดหมายหรือ mail box ของเรา จะมีจดหมายจำนวนหนึ่งที่มีเจตนาค้าขายสินค้า บริการ หรือหลอกลวง ส่งมาถึงโดยที่เราไม่ต้องการและไม่มีโอกาสปฏิเสธ (จดหมายเหล่านี้เรียกว่าอีเมล์ขยะ หรือ spam mail) แต่เดิมเข้าใจว่าเพราะใช้อีเมล์ฟรี จึงมีโฆษณาแถมมาให้ด้วย แต่กลับพบว่าแม้เป็นอีเมล์ของหน่วยงานที่จัดทำระบบอีเมล์เอง ก็ถูกรบกวนด้วยอีเมล์ขยะนี้เช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าอีเมล์ขยะจะเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ แต่ก็สามารถป้องกันหรือกำจัดได้ไม่ยาก เช่น ลบอีเมล์ขยะนั้นไปโดยไม่ต้องเปิดอ่าน หรือแจ้งให้ระบบอีเมล์นั้นทราบว่าเป็นอีเมล์ขยะเพื่อไม่ประสงค์จะรับอีกในครั้งต่อไป (แต่ทำได้ไม่สมบูรณ์ 100%)
เรื่องต่อมาคือการใช้โทรศัพท์มือถือ ซึ่งฟังก์ชันพื้นฐานที่เราใช้กันอยู่ได้แก่การสนทนาและการรับ-ส่งข้อความสั้น (SMS) เนื่องจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือจำเป็นต้องเปิดเครื่องอยู่ตลอดเวลา จึงพร้อมที่จะรับสายหรือรับข่าวสารจากผู้อื่นได้เสมอ แต่เดิมผู้ที่ต่อโทรศัพท์มือถือมาถึงหรือส่ง SMS มาถึงเรา อาจเป็นเพื่อน ผู้ร่วมงาน ญาติ หรือคนรู้จัก ที่มีความตั้งใจจะติดต่อมาถึงเราจริง ๆ หรือนาน ๆ ครั้งจากคนที่โทร.ผิด แต่ปัจจุบันนี้จะพบว่ามีใครก็ไม่รู้โทรศัพท์มาถึง และเจตนาจะพูดกับเราเพราะต้องการจะขายสินค้าหรือบริการชนิดถึงตัวเลย ซึ่งถือว่าเป็นการรบกวน "ความเป็นส่วนตัว" อีกแบบหนึ่ง และดูจะร้ายแรงกว่าอีเมล์ เพราะอีเมล์ถ้าไม่เข้าไปเช็คเมล์ก็จะไม่เห็นอีเมล์ขยะ แต่ข่าวสารจากมือถือจะถึงเราทันทีที่รับสาย กว่าจะทราบว่าเป็นการเสนอขายสินค้าหรือบริการ ก็เสียเวลารับฟังข่าวสารนั้น ๆ ไปแล้ว เป็นเรื่องที่น่ารำคาญจริง ๆ
การป้องกันเบื้องต้นอาจทำได้โดยการไม่รับสายหมายเลขที่ไม่รู้จัก หรือที่ไม่โชว์หมายเลข (Private) แต่ถ้ารับสายแล้วเป็นการเสนอขายสินค้าหรือบริการที่เราไม่สนใจ คงจะต้องพูดกับเขาดี ๆ เพื่อหวังว่าเขาจะไม่โทร.มารบกวนอีกในคราวหน้า และถ้าจะใช้วิธีป้องกันอาจใช้ซอฟต์แวร์ประเภท Phone Spam Manager หรือ SMS Spam Manager ช่วยได้บ้าง แต่ก็ต้องเป็นเครื่องรับโทรศัพท์ที่มีระบบปฏิบัติการที่สามารถเพิ่มซอฟต์แวร์เหล่านั้นได้ และถ้าพยายามทำหลายวิธีแล้วยังไม่เป็นผล ก็คงจะต้องทำวิธีสุดท้าย คือทำใจละครับ

6 พฤศจิกายน 2550