สวัสดีปีใหม่ 2551
 
 
 
 
สวัสดีปีใหม่ครับ วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและไม่มีวันหวนกลับมา เปลี่ยน พ.ศ.ใหม่อย่างไม่เสียดาย พ.ศ.เดิม เมื่อพูดถึงเวลาจะมีบุคคล 2 กลุ่มที่รู้สึกว่ามีเวลาไม่เท่ากัน คือ ผู้คนที่อยู่ในช่วงของการรอคอยหรืออยู่ในห้วงทุกข์ จะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าเสียเหลือเกิน แต่สำหรับผู้ที่มีความสุข เวลาในช่วงนั้นดูเหมือนว่าจะผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนมีปีกบิน ในความเป็นจริงเวลาคงทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์เที่ยงตรงและเป็นธรรมกับทุกคนเสมอ เพราะเวลามีให้กับทุกคนเท่ากัน และเมื่อผ่านไป 1 ปี ก็จะทำให้ทุกคนมีอายุเพิ่มขึ้น 1 ปี อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ลำเอียงเข้าข้างผู้ใดอย่างที่บางคนเข้าใจ
ปีใหม่ปีนี้มีวันหยุดยาวถึง 4 วัน เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ใช้วันหยุดนี้ทำสิ่งที่เราอยากทำกับครอบครัว เช่น ไปทำบุญด้วยกัน ไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัด ไปท่องเที่ยว ต้อนรับญาติมิตรที่มาเยี่ยม หรือ แม้แต่ทำความสะอาดบ้านรับปีใหม่ ถ้าสิ่งใดที่เราทำแล้วทำให้เกิดความสุขย่อมเป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้น และเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับปีใหม่
มีบางคนใช้ช่วงวันหยุดของปีใหม่มาทบทวนถึงสิ่งที่ได้กระทำในรอบปีที่ผ่านมา ชื่นชมกับความสำเร็จในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีส่วนเป็นผู้กระทำหรือมีส่วนร่วมกระทำ ค้นหาข้อบกพร่องหรือผิดพลาดของตน ที่มีผลกระทบให้เกิดความเสียหายหรือความไม่สบายใจทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น แล้ววิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตั้งปณิธานกับตนเองในปีใหม่ว่าจะยังคงจรรโลงสิ่งที่ดีงามต่อไป และจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ทำสิ่งที่บกพร่องผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นนั้นอีก นอกจากนี้อาจมีปณิธานบางอย่างที่ตั้งไว้สูงเกินไป ยากเกินไป ก็ควรปรับลดระดับความยากให้เป็นสิ่งที่สามารถจะทำได้ เพราะตัวเราเท่านั้นที่จะเข้าใจตัวเราอย่างแท้จริง
เมื่อตั้งปณิธานอย่างไรแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำตามปณิธานนั้นให้ได้ ถึงแม้ว่าการกระทำในสิ่งที่ดีงามจะยากและต้องใช้ความพยายามอดทนอย่างมาก แต่ถ้าเราสามารถละเว้นในสิ่งที่ผิดพลาดบกพร่อง กระทำแต่สิ่งที่ดีงามได้มากขึ้น จิตใจของเราก็จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น สูงขึ้น และพบกับความสุขที่แท้จริงในที่สุด ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างไม่ท้อถอย มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี เป็นเกราะคุ้มครองตัวเราให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและปณิธานที่ได้ตั้งไว้

2 มกราคม 2551