เครื่องกำจัดไวรัสชนิดพกพา
 
 
 
 
สวัสดีครับ ทุกวันนี้การใช้งานคอมพิวเตอร์สะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมมาก ด้วยประสิทธิภาพของเครื่องที่สูงขึ้น ระบบปฏิบัติการที่มีความใกล้ชิดและเป็นกันเองกับผู้ใช้ มีระบบอินเทอร์เน็ตให้ใช้ได้ทันทีที่เปิดเครื่อง (เมื่อใช้บริการ ADSL) รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่แทบจะได้มาครบทั้งหมดเมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ แต่ในความสะดวกสบายนี้เองก็แฝงมาด้วยภัยร้ายจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนารูปแบบการโจมตีรุกรานผู้ใช้ รวมทั้งอาจนำข้อมูลของผู้ใช้ที่อยู่ในเครื่องไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดด้วย
แต่ก่อนนั้นไวรัสคอมพิวเตอร์จะติดมาจากแผ่นดิสก์ที่ติดไวรัสอยู่แล้ว เมื่อนำเข้ามาใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ ไวรัสก็จะแพร่กระจายลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ และพร้อมที่จะแพร่เข้าไปในแผ่นดิสก์แผ่นต่อไปที่นำเข้ามาใช้งาน ในปัจจุบันนิยมใช้สื่อบันทึกข้อมูลเป็น Handy drive (หรือ Flash drive หรือ Thumb drive) ก็จะมีการแพร่กระจายไวรัสและติดไวรัสในทำนองเดียวกัน นอกจากนี้จากการที่เครื่องคอมพิวเตอร์ต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้เครื่องของเราติดไวรัสได้ง่ายเพียงคลิกเดียว และถ้าเครื่องไม่มีระบบป้องกันที่ดี หรือโปรแกรมป้องกันไวรัสไม่ได้อัพเดทให้เป็นปัจจุบันจนตรวจไม่พบ ไวรัสก็อาจทำความเสียหายกับโปรแกรมหรือข้อมูลของเรา หรือทำให้โปรแกรมป้องกันไวรัสไม่สามารถใช้งานได้ ในกรณีที่ยังสามารถใช้ระบบปฏิบัติการได้ (คือยังเปิดเครื่องได้ตามปกติ และเสียบ Handy drive ยังมองเห็น) เราสามารถใช้เครื่องกำจัดไวรัสชนิดพกพาที่จะแนะนำวิธีสร้างในวันนี้ มาช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ครับ
การสร้างเครื่องกำจัดไวรัสชนิดพกพาจะใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วก็คือ Handy drive ซึ่งอาจจะมีข้อมูลที่เก็บอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง แต่ขอให้มีที่ว่างอย่างน้อยสัก 30 MB เพื่อลงโปรแกรมกำจัดไวรัสก่อน เริ่มต้นดังนี้คือ นำ Handy drive ตัวนี้เสียบที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ตามปกติและต่ออินเทอร์เน็ตไว้แล้ว เข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมชื่อ ClamWin_Portable_0.92.paf.exe ซึ่งเป็นฟรีแวร์(ใช้ได้ฟรีตลอดไป) อยู่ที่เว็บไซต์ portableapps.com หรือ คลิกที่นี่ครับ ควรเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน โดยอาจจะให้อยู่ในโฟลเดอร์ My Documents ก็ได้ เนื่องจากไฟล์มีขนาดค่อนข้างใหญ่ (ประมาณ 5.96 MB) จึงต้องรอสักครู่หนึ่ง
เมื่อดาวน์โหลดไฟล์มาได้เรียบร้อยให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ My Documents หาไฟล์นี้ให้พบ ดับเบิลคลิกที่ชื่อไฟล์ แล้วเลือก run ก็จะเริ่มทำการแตกไฟล์ออกเป็นไฟล์ย่อยต่าง ๆ โดยจะเก็บไฟล์ทั้งหมดไว้ในโฟลเดอร์ชื่อ ClamWinPortable มีขนาดทั้งสิ้น 8.23 MB ต่อจากนั้นก็ทำการ Copy โฟลเดอร์ชื่อ ClamWinPortable (ซึ่งจะรวมโฟลเดอร์ย่อยและไฟล์ต่าง ๆ อยู่ภายใน) ไปเก็บไว้ใน Handy drive ก็จะได้โปรแกรมนี้สมบูรณ์พร้อมนำไปใช้งานได้แล้ว และเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นไปอีก ผมได้จัดทำไฟล์ชื่อ ClamWinPortable.zip เพียงไฟล์เดียวที่ได้รวมโฟลเดอร์หลักและโฟลเดอร์ย่อย และฐานข้อมูลไวรัสที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ ClamWin ไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเมื่อแตกไฟล์นี้ออกมาจะได้โฟลเดอร์ ClamWinPortable พร้อมใช้งานได้เลย คลิกตรงนี้ครับ
ในการเริ่มใช้งาน ให้เข้าไปยังโฟลเดอร์ ClamWinPortable ที่อยู่ใน Handy drive แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์ชื่อ ClamWinPortable.exe เมื่อโปรแกรมเริ่มทำงานจะตรวจสอบว่าข้อมูลไวรัสที่เก็บไว้เป็นปัจจุบันหรือไม่ ถ้าไม่เป็นปัจจุบันก็จะทำการอัพเดทให้โดยอัตโนมัติ (เครื่องต้องต่ออินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว) หลังการอัพเดทโฟลเดอร์ ClamWinPortable จะมีขนาด 20.6 MB หลังจากนั้นก็จะให้เราเลือกการสแกนและกำจัดไวรัสใน Drive ที่ต้องการ เหมือนกับการใช้งานโปรแกรมกำจัดไวรัสอื่น ๆ โดยทั่วไป และเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง (นานเกิน 3 วันขึ้นไป) ควรมีการเรียกใช้โปรแกรมนี้จาก Handy drive เพื่อให้มีการอัพเดทไฟล์กำจัดไวรัสให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ต่อไปนี้เมื่อถึงคราวจำเป็นเราก็จะมีเครื่องกำจัดไวรัสชนิดพกพาที่มีประสิทธิภาพดี ไว้ช่วยแก้ปัญหาได้ตามต้องการแล้วนะครับ

8 มีนาคม 2551