จัดระเบียบในการใช้ Flash drive
 
 
 
 
สวัสดีครับ วันนี้จะคุยกันถึงเรื่องสื่อบันทึกข้อมูลชนิดพกพาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ flash drive นั่นเอง ในปัจจุบันมีความจุสูงและมีราคาลดลงอย่างมาก ทำให้เรามีแนวโน้มที่จะมีอุปกรณ์ชนิดนี้มากกว่า 1 ตัวขึ้นไป ทำให้เกิดปัญหาตามมาคือ จะค้นหาข้อมูลที่ต้องการซึ่งเก็บอยู่ใน flash drive ได้อย่างไร ให้รวดเร็วและไม่เป็นภาระมาก
flash drive ในยุคแรก ๆ มีราคาแพงมาก (flash drive ยี่ห้อ Trek-Thumb drive ขนาดความจุ 128 MB ราคาเกือบหนึ่งหมื่นบาท !!!) ต่อมาเมื่อมีผู้ผลิตอุปกรณ์เหล่านี้แพร่หลายมากขึ้น จึงมี flash drive ออกมาขายในท้องตลาด ด้วยความจุเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ เป็น 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB, และ 8GB โดยเฉพาะตัวหลังสุด 8GB ในวันนี้ ราคาเพียงพันกว่าบาทเท่านั้น
การที่เรามี flash drive ใช้งานหลายตัวดังกล่าว ไม่ได้มีขึ้นพร้อมกัน แต่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นทีละตัวสองตัว ทุกตัวล้วนเก็บข้อมูลและโปรแกรมอยู่ทั้งสิ้น (และข้อมูลทั้งหมดก็มีความสำคัญ ไม่สามารถลบทิ้งไปได้) ครั้นใช้งานไปนาน ๆ ก็เกิดความสับสนว่าแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ อยู่ใน flash drive ตัวใด เวลาค้นหาจะพบความลำบากมาก เพราะต้องเสียบ flash drive เข้าไปทีละตัว รอจนเครื่องมองเห็น แล้วจึงค้นหาไฟล์ที่ต้องการ ถ้ายังไม่พบก็ต้องทำซ้ำไปเรื่อย ๆ (คล้าย ๆ กับมีลูกกุญแจหลายดอกในพวงเดียวกัน แล้วจำไม่ได้ว่าดอกไหนจะไขแม่กุญแจตัวนี้ เลยต้องลองไขไปทีละดอก จนกว่าจะไขได้) เป็นภาระที่น่าเบื่อหน่ายจริง ๆ
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผมขอเสนอวิธีจัดระเบียบการใช้งาน flash drive (ที่มีอยู่หลาย ๆ ตัว) ดังนี้ครับ
1. ทำการคัดลอกไฟล์ข้อมูลทั้งหมดจาก flash drive แต่ละตัว ลงในฮาร์ดดิสก์ โดยสร้างโฟลเดอร์ที่ทำให้ทราบทันทีว่ามาจาก flash drive ตัวใด เช่น ประกอบด้วยความจุและสี เป็น 256MB-green หรือ 1GB-black เป็นต้น ทำเช่นนี้จนครบทุกตัว (รวมทั้งตัวล่าสุดที่เริ่มเก็บข้อมูลแล้วด้วย)
2. สแกนไวรัสข้อมูลในข้อ 1. ทุกโฟลเดอร์ หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลทุกโฟลเดอร์ไปเขียนเก็บไว้ในแผ่น DVD แล้วเขียนหน้าปกแผ่น DVD ให้ทราบว่าเป็น backup จาก flash drive พร้อมวันเดือนปีที่จัดทำ ควรทำไว้ 2 ชุด เก็บไว้ในที่ที่จะค้นหาได้ง่ายและปลอดภัย ถ้าจะค้นหาข้อมูลย้อนหลังก็ค้นจากแผ่น DVD แผ่นนี้แทน
3. ลบข้อมูลใน flash drive ทุกตัว แล้วนำเก็บไว้ในที่ที่จะสะดวกในการหยิบใช้เมื่อจำเป็น
4. เลือก flash drive ตัวที่มีความจุมากที่สุดและชอบที่สุด ใช้งานประจำเป็นตัวหลักเพียงตัวเดียว หมั่นสแกนไวรัสใน flash drive ตัวนี้เป็นระยะ
5. ถ้าจำเป็นต้องนำ flash drive ตัวอื่นไปใช้งาน ขอให้เป็นการใช้งานชั่วคราว แล้วนำข้อมูลที่เกิดขึ้นมาบรรจุใน flash drive ตัวหลักเสมอ
6. ทำสำเนาข้อมูลใน flash drive ตัวหลักเป็นระยะ ๆ (อาจจะเดือนละครั้ง) และถ้าได้ flash drive ตัวใหม่ที่หน้าตาดี มีความจุสูงกว่า และอยากปลดระวางตัวเก่า ก็กลับไปเริ่มที่ข้อ 1. อีกครั้ง
หวังว่าจะได้แนวคิด นำไปจัดระเบียบในการใช้ flash drive ที่มีอยู่หลายตัว ได้แล้วนะครับ

27 เมษายน 2551