การจัดทำระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายในโรงเรียน
 
 
 
 
สวัสดีครับ เปิดภาคเรียนใหม่ปีนี้ผมมีประสบการณ์ในการจัดทำระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายในโรงเรียน ที่ได้เปิดให้บริการครูและนักเรียน มาตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม ทำให้ได้ข้อค้นพบและข้อคิดต่าง ๆ มาเล่าให้ฟังในครั้งนี้ครับ
แนวคิด ระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนปัจจุบันต่อเชื่อมด้วยวงจรเช่า (Lease Line) ตลอด 24 ชั่วโมง จากบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด ด้วยความเร็วสูงถึง 6 Mbps ในเวลาเรียนหรือเวลางานจะมีเครื่องที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตพร้อม ๆ กัน ทั้งจากในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์การเรียนของกลุ่มสาระ และห้องสำนักงานของฝ่ายต่าง ๆ ประมาณ 400 เครื่อง แต่ก็ยังมีช่วงเวลานอกเวลาเรียนอีกมาก เช่นช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน ช่วงพักกลางวัน และหลังเลิกเรียนในตอนเย็น ในช่วงเวลาเหล่านี้จะมีการใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างน้อย ประกอบกับในปัจจุบัน ครู และนักเรียน มักจะนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN card) ติดตัวมาทำงานที่โรงเรียนด้วย ถ้าเราสามารถจัดทำระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ให้บริการกับผู้ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการศึกษาหาความรู้ของนักเรียน ในช่วงเวลาว่างเหล่านั้น
เริ่มต้นอย่างไร ถ้าจะจัดทำระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายด้วยตนเอง (ไม่ได้ให้บริษัทภายนอกมาจัดทำให้) สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือหาความรู้ก่อน ผมพบว่ามีเว็บไซต์ของไทยที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างดีคือเว็บไซต์ thelordofwireless.com ผมได้ศึกษาบทความหลายหัวข้อในเว็บไซต์นี้จนทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจ และนำไปลงมือจัดทำได้สำเร็จในที่สุด
ติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ การจัดทำระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย เป็นการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่เดิม (ชนิดใช้สาย) คือแทนที่จะต่อสายออกจากฮับหรือสวิทช์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสาย 1 เส้นก็จะต่อคอมพิวเตอร์ได้ 1 เครื่อง ก็นำสายนี้ไปเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กระจายสัญญาณแบบไร้สาย ซึ่งเรียกว่า Access Point แทน ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่รับสัญญาณนี้ได้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้พร้อม ๆ กันหลายเครื่อง เครื่องที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายจะต้องมีอุปกรณ์รับสัญญาณอยู่ในตัวเครื่อง (ซึ่งคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊คในปัจจุบันมีอุปกรณ์นี้แล้วทุกเครื่อง) แต่ Access Point ราคาปานกลางมักจะมีแรงส่งสัญญาณไปได้ไม่ไกล ยิ่งมีผนังตึก ต้นไม้ หรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งบังกีดขวางอยู่ ก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณลดน้อยลง จนถึงขั้นใช้การไม่ได้
เพิ่มเครื่องทวนสัญญาณ วิธีการเพิ่มพื้นที่รับสัญญาณให้แรงขึ้นทำได้โดยการติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณ ซึ่งจริง ๆ แล้วก็คือ Access Point อีกตัวหนึ่งหรือหลาย ๆ ตัว ที่เซ็ตอัพให้ทำหน้าที่เป็นเครื่องทวนสัญญาณ (หรือ Repeater ) จากเครื่องหลัก แล้วนำไปติดตั้งในบริเวณที่สัญญาณจากเครื่องหลักส่งไปได้ถึงแต่ค่อนข้างอ่อน เพื่อขยายสัญญาณให้แรงขึ้น เครื่องทวนสัญญาณจะทำให้พื้นที่การใช้งานได้ครอบคลุมมากขึ้น
การควบคุมและระบบความปลอดภัย ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายต้องมีความปลอดภัยและสามารถควบคุมได้ คือ ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลักที่ผ่านระบบป้องกันความปลอดภัยหรือ Firewall มีการควบคุมเข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมได้ สามารถเลือกเครื่องที่จะเข้ามาเชื่อมต่อได้ รายละเอียดอื่น ๆ ขอนำไปเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปครับ

25 พฤษภาคม 2551