การจัดทำระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายในโรงเรียน(ต่อ)
 
 
 
 
สวัสดีครับ เมื่อครั้งที่แล้วผมได้เล่าให้ฟังถึงแนวคิดและหลักการ ในการจัดทำระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายในโรงเรียน สำหรับครั้งนี้จะเป็นรายละเอียดของเครื่องที่ใช้งานรวมทั้งปัญหาและการแก้ไข
เลือกจุดติดตั้งตัวกระจายสัญญาณหลัก ผมนำแผนผังโรงเรียนมากาง ตรวจสอบระบบเครือข่ายใช้สาย(LAN) ที่จัดทำไว้แล้ว พบว่าตำแหน่งที่เหมาะสมอยู่ที่ชั้น 3 ของอาคารอำนวยการ เพราะเป็นอาคารที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลาง ของอาคารทั้งหมดในโรงเรียน และมีเครือข่ายใช้สายเดินไว้เรียบร้อยแล้ว ผมใช้ตัวกระจายสัญญาณยี่ห้อ D-Link รุ่น DWL-2100AP เปลี่ยนเสาอากาศให้เป็นรุ่น DWL-50AT เพื่อขยายกำลังส่งให้ไกลขึ้น เซ็ตให้ทำหน้าที่เป็น Access Point เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตที่ผ่านระบบ Firewall (ใช้โปรแกรม Squid บนระบบปฏิบัติการ Linux) โดยใช้ตัวกรองสำหรับเครื่องที่จะติดต่อเข้ามาใช้งานด้วยวิธี MAC Address Filtering นั่นคือจะอนุญาตให้เฉพาะเครื่องที่มีหมายเลข MAC Address ของการ์ดเครือข่ายไร้สายที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น จึงจะสามารถเชื่อมต่อเข้ามาได้ วิธีการนี้จะมีภาระในการจัดทำข้อมูล MAC Address ไว้ในตัวกระจายสัญญาณหลักเพียงครั้งเดียว แต่จะสะดวกสำหรับเครื่องที่ต่อเข้ามาใช้งาน เพราะไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่านใด ๆ อีก แล้วประกาศให้ครู บุคลากร และนักเรียน เขียนคำร้องสมัครเข้ามาใช้บริการได้ฟรี คลิกดูตัวอย่าง [คำร้องสำหรับครู] [สำหรับนักเรียน] [วิธีหาค่า MAC Address] และ [วิธีเชื่อมต่อกับเครือข่าย]
เลือกจุดติดตั้งตัวทวนสัญญาณ ผมใช้ตัวกระจายสัญญาณยี่ห้อและรุ่นเดิมอีก 4 ตัว เซ็ตให้ทำหน้าที่เป็นตัวทวนสัญญาณ (Repeater) เปลี่ยนเสาอากาศเป็นรุ่น DWL-50AT เช่นเดียวกัน แล้วเดินตรวจสอบสัญญาณที่รับจากตัวกระจายสัญญาณหลัก เมื่อพบจุดใดที่รับสัญญาณได้แต่ไม่แรงนัก ก็จะติดตั้งตัวทวนสัญญาณบริเวณนั้น โดยพยายามเลือกติดตั้ง ณ อาคารที่จะมีนักเรียนนั่งพักผ่อนอยู่เป็นจำนวนมาก ได้แก่โรงอาหาร ห้องสมุด ที่นั่งพักผ่อนริมขอบสนาม ที่นั่งพักในที่ว่างระหว่างอาคาร รวมทั้งห้องพักครู เป็นต้น
ปัญหาหลักและการแก้ไข จากการติดตั้งใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ พบว่าอุปกรณ์ที่ใช้ทำเป็นตัวกระจายสัญญาณหลักคือ D-Link DWL-2100AP มีประสิทธิภาพไม่คงที่ (Unstable) คือบางขณะก็รับสัญญาณได้บางขณะก็รับสัญญาณไม่ได้ และมีหลายจุดในบริเวณโรงเรียนที่รับสัญญาณไม่ได้เลย จึงได้ทำการเปลี่ยนตัวกระจายสัญญาณหลักเป็นเครื่องยี่ห้อ 3Com Wireless 7760 และติดตั้งไว้ ณ ตำแหน่งเดิม พบว่าสามารถกระจายสัญญาณไปได้ไกลกว่าเดิม (มากกว่า 100 เมตร ในที่โล่ง) ทำให้สามารถติดตั้งตัวทวนสัญญาณ(ยี่ห้อเดิม) ณ อาคารที่อยู่ไกลสุดได้
ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง ตัวกระจายสัญญาณเป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ที่ต้องอาศัยกระแสไฟฟ้าเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาจึงจะทำงานได้ เมื่อต้องติดตั้งใช้งานเป็นเวลานาน ๆ จะทำให้เกิดความร้อนจนเครื่องไม่ทำงาน (มีอาการเหมือนการ 'แฮง' ของเครื่องคอมพิวเตอร์) จำเป็นต้องถอดปลั๊กไฟออก แล้วทิ้งไว้สัก 5 นาทีให้เครื่องเย็นลงแล้วเสียบปลั๊กใหม่ จึงจะทำงานได้เป็นปกติ นอกจากนี้ยังพบว่าคลื่นที่เกิดจากโทรศัพท์ไร้สายที่ต่อเชื่อมกับโทรศัพท์ประจำที่ รวมทั้งเตาไมโครเวฟ ยังรบกวนสัญญาณของเครื่องกระจายสัญญาณได้ด้วย ทำให้ผู้ใช้บริการต้องย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน ณ ตำแหน่งอื่น ๆ คงจะต้องหาทางแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในโอกาสต่อไป
หวังว่าประสบการณ์ที่เล่าสู่กันฟังทั้งสองครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้อ่านตามสมควรครับ

3 มิถุนายน 2551