วิธีป้องกันพาสปอร์ตหายในต่างประเทศ
 
 
 
 
สวัสดีครับ พาสปอร์ต(Passport) เป็นหลักฐานแสดงความเป็นตัวตนที่สำคัญเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ ออกให้โดยกระทรวงการต่างประเทศสำหรับคนไทยเท่านั้น กว่าจะได้พาสปอร์ตมาไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ และต้องใช้เวลาอีกหลายวัน จึงต้องรักษาไว้ให้ดีมิให้เกิดการชำรุดหรือสูญหาย โดยเฉพาะขณะที่อยู่ในต่างประเทศ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีป้องกันมิให้พาสปอร์ตสูญหาย รวมทั้งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อพาสปอร์ตเกิดสูญหายขึ้นมาจริง ๆ
เตรียมตัวล่วงหน้า เมื่อจะต้องเดินทางไปต่างประเทศ ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดเหตุสุดวิสัยทำให้พาสปอร์ตเกิดสูญหายหรือไม่ จึงควรเตรียมการไว้ก่อนที่จะเดินทางดังนี้ ควรถ่ายสำเนาเอกสารหน้าแรกของพาสปอร์ต บัตรประจำตัวประชาชน เก็บไว้ในฝากระเป๋าด้านในของกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หรือส่งไฟล์เอกสารดังกล่าวแนบไปกับ e-mail ที่เขียนถึงตนเอง หาที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จะเดินทางไป เตรียมโทรศัพท์มือถือที่เปิดใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ จดหมายเลขรหัสทางไกล รหัสพื้นที่ สำหรับการโทรกลับประเทศไทย จดหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องใช้ติดต่อกรณีที่บัตรเครดิตสูญหาย รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ(เผื่อไว้ถ้าโทรศัพท์มือถือสูญหายด้วย) ถ้ามีพาสปอร์ตอีกเล่มหนึ่ง (กรณีเป็นข้าราชการจะมีพาสปอร์ตราชการปกสีน้ำเงิน และพาสปอร์ตประชาชนปกสีน้ำตาล) ให้นำติดตัวไปด้วย รวมทั้งรูปถ่ายปัจจุบันจำนวนหนึ่ง เอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ควรเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่นำเดินทางไป
เก็บติดตัวไว้เสมอ ขณะอยู่ในต่างประเทศ ควรเก็บพาสปอร์ตไว้ในกระเป๋าเสื้อด้านในของเสื้อสูทหรือเสื้อแจ็คเก็ต และสวมเสื้อตัวนี้ไว้เสมอเมื่อออกจากห้องพัก ถ้าไม่มีเสื้อดังกล่าวอาจต้องเตรียมกระเป๋าเล็ก ๆ ใส่พาสปอร์ตคล้องคอ แล้วสอดเก็บไว้ในเสื้ออีกทีหนึ่ง สุภาพสตรีไม่ควรใส่พาสปอร์ตไว้ในกระเป๋าถือ เพราะถึงแม้พาสปอร์ตจะไม่ใช่สิ่งที่คนร้ายต้องการ แต่ถ้าใส่อยู่ในกระเป๋าถือก็อาจสูญหายไปพร้อมกันเมื่อกระเป๋าถือถูกโจรกรรม และการได้กระเป๋าถือกลับคืนมาที่มีเอกสารสำคัญอยู่ภายในครบ (หายไปเฉพาะเงินสด กล้อง หรือของมีค่าอื่น ๆ เท่านั้น) นับเป็นเรื่องมหัศจรรย์มาก !!!
วิธีปฏิบัติถ้าพาสปอร์ตหาย นึกก่อนว่าน่าจะหายที่ไหน แจ้งพนักงานของโรงแรมหรือสถานบริการให้ทราบ และให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ เดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจพร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์เพื่อแจ้งกลับ ติดต่อสถานทูตหรือสถานกงศุลเพื่อขอทำหนังสือรับรองตัวตน ที่จะใช้ยื่นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกของประเทศนั้น ๆ โดยนำสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรกและสำเนาบัตรประจำตัวที่เก็บไว้ที่ฝากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไปด้วย (ถ้ามีพาสปอร์ตอีกเล่มหนึ่งและรูปถ่ายด้วย จะสะดวกยิ่งขึ้น) หรืออาจพิมพ์ออกมาจาก e-mail ถ้าเมืองที่เกิดเหตุไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย จะต้องพยายามติดต่อกับสถานทูตทางโทรศัพท์ให้ได้ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะได้หนังสือรับรองนี้ นอกจากนี้ถ้ามีบัตรเครดิตอยู่ในกระเป๋าถือที่สูญหาย ก็ต้องรีบแจ้งยกเลิกบัตรเครดิตที่หายหรือซิมคาร์ดของโทรศัพท์มือถือโดยทันที
การที่พาสปอร์ตหายในต่างประเทศอาจทำให้เกิดความยุ่งยากหลายอย่าง เช่น ไม่สามารถเดินทางกลับพร้อมกับคณะ ต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารและที่พักและค่าเดินทางติดต่อกับสถานทูต รวมทั้งค่าพาหนะที่ใช้เดินทางเที่ยวกลับ เพราะตั๋วโดยสารอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ ต้องซื้อใหม่ทั้งหมด หรือการซื้อตั๋วโดยสารใหม่ทำไม่ได้ง่าย ๆ เพราะไม่มีตั๋วเดินทางกลับในวันที่ต้องการ จึงต้องคิดไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอย่างไรถ้าเกิดสถานะการณ์เช่นนี้ การเตรียมตัวให้พร้อมไว้ก่อนก็น่าจะมีประโยชน์อย่างแน่นอน ขอให้โชคดีและปลอดภัยในการเดินทางไปต่างประเทศครั้งต่อไปนะครับ

26 มิถุนายน 2551