ลักษณะครูที่นักเรียนชอบ
 
 
 
 
สวัสดีครับ ลักษณะของครูที่นักเรียนชอบจะมีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน ครูจึงเป็นผู้มีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของนักเรียนทั้งในปัจจุบัน รวมทั้งอนาคตของเขาด้วย เราลองคิดย้อนหลังไปเมื่อสมัยที่เป็นนักเรียนสิครับ รู้สึกอย่างไรกับคุณครูที่ผ่านมาหลาย ๆ คน เชื่อว่าคงมีสักคนที่เรารู้สึกชอบอย่างฝังใจ และเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้เป็นตัวเราในวันนี้ เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ลองมาช่วยพิจารณาลักษณะของครูที่นักเรียนชอบดังต่อไปนี้กัน ว่าครูจะทำได้หรือไม่และมีข้อจำกัดอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบัน เลือกเอาลักษณะที่สำคัญก็แล้วกันครับ
มีความเป็นกันเอง เมื่อสอบถามนักเรียน เกือบจะทุกคนชอบครูที่มีความเป็นกันเอง ให้ความสนิทสนมกับนักเรียนเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่ง(แต่ไม่ใช่เพื่อนนะ) ความเป็นกันเองจะทำให้นักเรียนกล้าซักถามเมื่อมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเรียนหรือปัญหาส่วนตัว ทำให้มีส่วนช่วยเหลือนักเรียนได้มาก
มีใบหน้ายิ้มแย้ม ไม่เครียด มีอารมณ์ขันบ้าง จะทำให้นักเรียนรู้สึกสบายใจ โดยเฉพาะธรรมชาติของวิชาที่ยากอยู่แล้วเช่นคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือภาษาอังกฤษ เป็นต้น ครูที่มีอารมณ์ขัน ใบหน้ายิ้มแย้มจะช่วยลดความยากของวิชาไปได้มาก ทำให้นักเรียนอยากฟัง อยากติดตาม และอยากเรียน
อุทิศตนและเสียสละเวลาเพื่อศิษย์ ลักษณะในข้อนี้แทบจะเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของครูเลยทีเดียว ด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคลทำให้นักเรียนแต่ละคนเรียนรู้ได้ไม่เท่ากันในเวลาเรียนปกติ แต่ถ้าครูมีเวลาให้เขาเพิ่มขึ้นก็จะทำให้สามารถเรียนทันคนอื่นได้ นักเรียนจึงชอบครูที่เสียสละเวลาให้กับเขา ซึ่งบางคนต้องการมากกว่าคนอื่น เราอาจแบ่งเวลาที่เป็นความสุขสบายส่วนตัว เช่นในช่วงพักกลางวันให้กับนักเรียนเหล่านี้บ้าง ครูบางคนให้เวลาหลังเลิกเรียนอีกช่วงหนึ่ง ช่างน่านิยมยกย่องจริง ๆ
มีความเมตตาต่อศิษย์ และมีความยุติธรรมเอาใจใส่ทุกคนโดยไม่ลำเอียง ลักษณะในข้อนี้ทำให้คิดย้อนหลังไปในอดีตที่เรายังเป็นนักเรียน บางคนมีประสบการณ์อันเลวร้ายที่พบครูขาดความยุติธรรม ทำโทษนักเรียนทั้งห้องเพราะนักเรียนในห้องเพียงคนเดียวทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิด หรือมาโรงเรียนทันเวลาสม่ำเสมอ แล้วถูกตัดผม(ที่ครูคิดว่ายาวแล้ว)ในแถว ฯลฯ นักเรียนยังเป็นเด็กเล็กอยู่ย่อมต้องทำผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดา ถ้าครูมีความเมตตาอยู่ในหัวใจ และให้อภัยในความผิดพลาดของนักเรียนได้เสมอ ก็จะสมดั่งที่สังคมยกย่องให้เป็นพรหมของศิษย์
มีวิธีการสอนดี เข้าใจง่าย และคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ลักษณะในข้อนี้ชัดเจนอยู่ในตัวแล้ว เรามีใบประกอบวิชาชีพครูที่มีเกียรติ ได้ผ่านการศึกษาอบรมจากสถาบันระดับสูง ได้เรียนรู้วิธีการสอน ได้ฝึกประสบการณ์สอน ซึ่งวิชาชีพอื่นไม่มี มีความเข้าใจจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นเป็นอย่างดี
แม่นยำในเนื้อหาวิชา มีความมั่นใจ และมีความทันสมัยอยู่เสมอ นักเรียนชอบครูที่มีความรู้ดี โดยเฉพาะในวิชาที่สอน ถ้าเป็นวิชาเอกที่ครูเรียนมาคงจะไม่มีปัญหาอะไรมาก แต่ถ้าต้องสอนในวิชาที่ไม่ถนัดก็อาจจะต้องเตรียมการสอนมากหน่อย เพราะไม่ว่าจะสอนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ก็เป็นเรื่องที่ครูเคยเรียนมาแล้ว ใช้เวลาทบทวนทำความเข้าใจสักระยะหนึ่งก็คงสอนได้ไม่ยากนัก และที่สำคัญควรปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ไม่ควรใช้แผนการสอนที่เคยสอนมาเมื่อ 5 ปีที่แล้วในวันนี้อีกโดยไม่มีการปรับปรุงเนื้อหาหรือวิธีการใหม่ ๆ เลย
ผมเชื่อว่าครูมืออาชีพมีลักษณะที่นักเรียนชอบเหล่านี้แล้ว ทุกคนครับ

8 กรกฎาคม 2551