ห้องแห่งความลับใน Google
 
 
 
 
สวัสดีครับ ครั้งก่อนผมเคยเล่าให้ฟังถึงการใช้กูเกิลในการทำงานอย่างอื่น แทนที่จะค้นหาข้อมูลเพียงอย่างเดียว นั่นคือใช้กูเกิลช่วยคำนวณ หลังจากที่ได้ผลลัพธ์แล้ว ผมทดลองคลิกข้อความบางข้อความที่กูเกิลแสดงไว้ ทำให้ค้นพบห้องแห่งความลับของกูเกิลโดยบังเอิญ ที่มีคำแนะนำเกี่ยวกับบริการดี ๆ อีกมากมาย จึงขอนำมาเล่าสู่กันฟังในครั้งนี้ครับ
เปิดห้องแห่งความลับ มีวิธีเข้าสู่ห้องแห่งความลับของกูเกิลได้ 2 วิธีคือ วิธีที่ 1 เข้าเว็บไซต์ของกูเกิลตามปกติ (www.google.com) ทดลองให้กูเกิลช่วยคำนวณ โดยพิมพ์ประโยคลักษณะนี้ เช่น 1024/16 แล้วกดคีย์ Enter เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วจะเห็นว่ามีข้อความ More about calculator อยู่ใต้ผลลัพธ์นั้น ให้คลิกที่ข้อความนี้ แล้วรอสักครู่ หรือ วิธีที่ 2 พิมพ์ URL ต่อไปนี้ลงไปในช่อง Address ของ IE โดยตรง คือ www.google.com/intl/en/help/features.html
บริการที่ค้นพบ ในห้องแห่งความลับของกูเกิล จะเปิดเผยวิธีใช้กูเกิลทำงานอย่างอื่น ๆ ได้อีกมากมายนอกเหนือจากการค้นหาข้อมูลตามปกติ โดยแบ่งเป็น 7 ประเภท ได้แก่ (1)เรื่องที่ต้องใช้ทุกวัน(Everyday Essentials) เช่น สภาพอากาศ เวลาปัจจุบัน ณ ท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง, (2)เครื่องมืออ้างอิง(Reference Tools) เช่น เครื่องคำนวณ การเปลี่ยนหน่วยวัด, (3)การเลือกคำค้นหา(Choosing Keywords) เช่น คำที่คล้ายกัน พจนานุกรม ตรวจสอบการสะกดคำ, (4)การค้นหาในท้องถิ่น(Local Search) เช่น ร้านอาหาร ร้านเช่าภาพยนตร์ บ้านจัดสรร ในท้องถิ่นนั้น, (5)การวางแผนการเดินทาง(Trip Planning) เช่น ตารางเที่ยวบิน การแลกเปลี่ยนเงินตรา แผนที่, (6)แยกแยะการค้นหา(Query Refinements) เช่น ข้อมูลของสิ่งที่สัมพันธ์กัน, (7)ค้นหาข้อมูลตามตัวเลข(Search by Number) เช่น ติดตามพัสดุที่ส่งด้วยบริการของบริษัท UPS หรือ Fedex รหัสสิทธิบัตร เป็นต้น
ตัวอย่างการใช้งาน จะลองแสดงตัวอย่างการใช้งานบริการพิเศษเหล่านี้ให้ดูนะครับ อย่างแรกคือบริการบอกสภาพอากาศของพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดในโลก วิธีนี้จะใช้ได้กับเมืองใหญ่ ๆ เท่านั้น โดยพิมพ์คำค้นหาขึ้นต้นด้วยคำว่า weather ตามด้วยชื่อเมือง เช่น สภาพอากาศที่กรุงเทพฯในขณะนี้ พิมพ์คำค้นหาเป็น weather Bangkok หรือสภาพอากาศที่เชียงใหม่ ก็พิมพ์คำค้นหาเป็น weather Chiang Mai เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จะเป็นลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปในวันนั้นและอีก 3 วันต่อไป ประกอบด้วย อุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด สภาพฝน กระแสลม ความชื้น ตัวอย่างต่อไปเป็นการดูเวลา ณ พื้นที่อื่น ๆ ในขณะนั้น เช่นเวลาขณะนี้ที่เชียงใหม่เป็น 13.25 น. ถ้าต้องการทราบว่าที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจะเป็นเวลาเท่าไร ให้พิมพ์คำค้นหาเป็น time London จะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการทันที คือเวลา 7.25 น. อีกตัวอย่างหนึ่งคือบริการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เช่นต้องการทราบว่าวันนี้จะแลกเงิน 100 ดอลล่าห์สหรัฐอเมริกา จะต้องจ่ายเป็นเงินบาทเท่าไร ให้พิมพ์คำว่า 100 USD in THB ลงไปในช่องคำค้นหา จะได้ค่าเงินออกมาเป็น 3,414.01796 อย่างรวดเร็ว การใช้งานบริการนี้จำเป็นต้องทราบตัวย่อของสกุลเงินก่อน ซึ่งกูเกิลจะมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเรื่องนี้ เช่น GBP=เงินปอนด์อังกฤษ USD=เงินดอลล่าห์สหรัฐ THB=เงินบาทไทย RUB=เงินรูเบิลรัสเซีย หรือ EUR=เงินยูโร เป็นต้น
สำหรับบริการอื่น ๆ ที่คิดว่ามีประโยชน์กับบุคคลทั่วไปในห้องแห่งความลับนี้ ได้แก่ การเปลี่ยนหน่วยชั่ง ตวง วัด จากมาตราเมตริกเป็นมาตราอังกฤษ, แผนที่ของเมืองใดเมืองหนึ่งในโลก ซึ่งกูเกิลจะเชื่อมโยงไปยังบริการแผนที่ของกูเกิลเอิร์ธที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนั่นเอง สำหรับบริการที่ยังมิได้กล่าวถึง ขอให้ทดลองเองนะครับ

25 สิงหาคม 2551