โปรแกรมจับสลาก เป็นโปรแกรมที่เขียนด้วย Turbo Pascal ทำงานบนระบบปฏิบัติการดอส ที่ใช้คุณสมบัติการสร้างเลขสุ่มจากคอมพิวเตอร์ แล้วแสดงหมายเลขสลากออกมาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ แทนการจับสลากด้วยวิธีอื่น ๆ (สามารถใช้ได้กับเครื่องที่มีระบบปฏิบัติการ Windows 98, Me, XP, 2000, Vista ได้ทันที แต่ถ้าใช้ Windows 7 จะต้องมีการดำเนินการก่อนดังนี้ [คลิก]) ตัวโปรแกรมประกอบด้วยไฟล์เพียงไฟล์เดียว สามารถเรียกใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้อง Install หรือ Setup ก่อน เมื่อเรียกใช้โปรแกรมนี้ (โดยดับเบิลคลิกที่ตัวโปรแกรมแล้วรอสักครู่) จะแสดงเมนูและมีรายการให้เลือกดังนี้


การเลือกรายการในแถบเมนูด้านบนให้ใช้คีย์ลูกศรซ้าย-ขวา เพื่อเลื่อน และใช้คีย์ Enter เพื่อเลือก (ไม่สามารถใช้เมาส์ได้)
และถ้ากดคีย์ F1 จะแสดงคำแนะนำวิธีใช้โปรแกรมดังนี้


ถ้าเลือกใช้รายการที่ 1 คือแสดงสลากครั้งละใบ จะแสดงผลลัพธ์ดังนี้


ถ้าเลือกใช้รายการที่ 2 คือแสดงสลากครั้งละหลายใบ จะแสดงผลลัพธ์ทีละกลุ่ม ลักษณะนี้ถ้าเลือกใช้รายการที่ 3 คือแสดงตามกลุ่มและเลขที่ในกลุ่ม จะแสดงผลลัพธ์ลักษณะนี้
ดาวน์โหลดโปรแกรมรุ่น 2.60 | ดาวน์โหลดโปรแกรมรุ่น 2.70 | ดาวน์โหลดโปรแกรมรุ่น 3.2