โปรแกรมพจนานุกรมฉบับย่อ เป็นโปรแกรมที่ออกแบบสำหรับใช้เป็นพจนานุกรมเฉพาะตัว ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ 4 แบบ คือพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมฝรั่งเศส-ไทย พจนานุกรมบาลี-ไทย และพจนานุกรมไทย-ไทย โดยผู้ใช้สร้างแฟ้มเก็บข้อมูลเองตามที่ต้องการว่าจะให้เป็นพจนานุกรมแบบใด สามารถค้นหาคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว ลักษณะของโปรแกรมที่ใช้งาน จะมีลักษณะดังภาพข้างล่างนี้


ในการค้นหาคำศัพท์ จะทำโดยการพิมพ์คำศัพท์ลงไป แล้วคอมพิวเตอร์จะค้นหาคำศัพท์ พร้อมทั้งคำอ่านและคำแปล ออกมาแสดงทางจอภาพทีละชุด คำศัพท์ที่พิมพ์ลงไปอาจพิมพ์บางส่วนก็ได้ เช่นถ้าคำศัพท์คือ airport เวลาต้องการค้นหาคำศัพท์นี้ อาจพิมพ์เพียง air หรือ port ก็ได้ โปรแกรมจะแสดงคำศัพท์ชุดนี้ให้ทันที (รวมทั้งคำศัพท์ชุดอื่น ๆ ที่มีส่วนหนึ่งของคำศัพท์เหมือนกันด้วย) ทำให้สะดวกในการค้นหา

ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรีเหมือนเดิมครับ เมื่อได้ไฟล์มาและกระจายออกแล้ว อย่าลืมอ่านคำแนะนำวิธีใช้โปรแกรมนี้ก่อน ที่ไฟล์ README.DOC (เปิดอ่านด้วย Microsoft Word)