โปรแกรมนาฬิกาจับเวลา เป็นโปรแกรมที่เขียนด้วย Turbo Pascal ทำงานบนระบบปฏิบัติการดอส เมื่อเรียกใช้โปรแกรมนี้ (ชื่อโปรแกรมคือ timer.exe) จะแสดงข้อความ และตัวเลขนาฬิกาขนาดใหญ่ บนจอภาพดังนี้


ถ้ากดคีย์ F1 จะแสดงคำแนะนำวิธีใช้โปรแกรมดังนี้

และถ้ากดคีย์ Alt-F10 จะเข้าสู่การกำหนดข้อความเพื่อให้แสดงบนจอภาพ ดังนี้