จัดทำโดย อ.อำพล สงวนศิริธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ถึงแม้ว่าการคำนวณภาษีเงินได้ตามแบบ ภ.ง.ด.91 จะไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไป แต่ 1 ปี จึงจะคิดสักครั้งหนึ่ง อาจเป็นภาระสำหรับใครหลาย ๆ คน ดังนั้น อ.อำพล จึงได้จัดทำโปรแกรมนี้ขึ้นเพื่อให้มีเครื่องมือ ช่วยคำนวณภาษีเงินได้ เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จจะมีหน้าตาดังภาพข้างล่างนี้ โดยผู้ใช้เพียงใส่ข้อมูลที่จำเป็นทางคอลัมน์ซ้าย คอมพิวเตอร์จะคำนวณแล้วแสดงผลทางคอลัมน์ขวาอย่างรวดเร็ว ต่อไปนี้ก็จะเลิกบ่นกันเสียที ว่าคิดภาษียากจริง ๆ
โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ออกแบบสำหรับช่วยคำนวณภาษีเงินได้ ของบุคคลทั่วไป ที่จะต้องไปยื่นที่สรรพากรเขตหรือสรรพากรอำเภอภายในเดือนมีนาคม เป็นประจำทุกปี โปรแกรมที่จัดทำมีคุณสมบัติดังนี้
1. ทำงานบนดอส แสดงผลเป็นภาษาไทยด้วยระบบภาษาไทยในลักษณะกราฟิค จึงไม่ต้องมีการ LOAD ไดรเวอร์ ภาษาไทยใด ๆ เช่น vthai.com หรือ thaipro.exe อีก
2. สามารถรับข้อมูลที่เป็นรายได้ประจำปี ได้สูงสุด 999,999.99 บาท
3. สามารถพิมพ์ผลการคำนวณออกทางเครื่องพิมพ์ (ชนิดด็อตเมตริกซ์) พร้อมชื่อเจ้าของข้อมูลด้วย

* หมายเหตุ โปรแกรมได้รับการปรับปรุงตามอัตราภาษีใหม่ในปี พ.ศ.2551 คือ เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ หักดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยได้ไม่เกิน 50,000 บาท และหักค่าเบี้ยประกันชีวิตได้ไม่เกิน 100,000 บาท จัดทำเป็น 2 โปรแกรมย่อยคือ
ANUALTX1.EXE ใช้คำนวณภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.91 สำหรับข้าราชการ และ
ANUALTX2.EXE ใช้คำนวณภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.91 สำหรับบุคคลทั่วไป
แล้วก็อย่าลืมอ่านวิธีใช้งานจากไฟล์ readme.doc ก่อนนะครับ